Pagina afdrukken

Hieronder bevindt zich een afdrukvoorbeeld van de door u gekozen pagina.

Jolanda Buwalda nieuwe bestuursvoorzitter Omring

Jolanda Buwalda is benoemd tot voorzitter van de Raad van Bestuur van zorgorganisatie Omring. Zij volgt op 1 maart Victor van Dijk op. Jolanda is al sinds 1 augustus 2014 lid van de Raad van Bestuur bij Omring. Met dit besluit kiest de Raad van Toezicht van Omring voor continuïteit binnen de organisatie. Er blijft een tweehoofdige RvB.

Logische keuze

“De keuze voor Jolanda Buwalda als nieuwe bestuursvoorzitter is vanuit het oogpunt van continuïteit een logisch besluit” aldus voorzitter van de Raad van Toezicht, Hans Stellingsma.

“In 2014 heb ik de overstap naar Omring gemaakt, omdat ik het creëren van meerwaarde voor cliënten door onder meer goede samenwerking met huisartsen, ziekenhuizen en welzijn als een mooie opdracht zie”, zegt Jolanda Buwalda. “In mijn nieuwe rol als voorzitter zet ik dit werk, samen met alle Omringers en in het bijzonder met mijn nieuw te werven collega-bestuurder, voort. We willen ervoor zorgen dat de veranderingen in de langdurige zorg leiden tot concrete verbeteringen voor cliënten en medewerkers. Zowel thuis als in onze woonlocaties”.

Tweehoofdige Raad van Bestuur

De Raad van Toezicht heeft besloten een tweehoofdige RvB te houden. De actuele dynamiek in de zorg is zo uitdagend dat stevige bestuurlijke inzet nodig is om Omring naar een duurzame toekomst te leiden. De wervingsprocedure is enige tijd geleden in werking gezet.

Over Omring

Omring heeft al meer dan honderd jaar haar wortels in de langdurige zorg in West-Friesland en de Kop van Noord-Holland en is altijd in de buurt op het moment dat goede zorg en ondersteuning nodig is. Voor de ruim 10.000 klanten én hun mantelzorgers. Van verzorging tot gespecialiseerde verpleging. Van logeermogelijkheden tot revalidatie. En van Hoorn tot en met Texel. Zowel thuis als in een van de 25 zorglocaties. Daar draagt Omring met 3300 medewerkers en ruim 2000 vrijwilligers met zorg bij aan de kwaliteit van samen leven.

24 uur per dag / 7 dagen per week088 - 206 89 10