Cliëntenraad Gollards (Texel)
Cliëntenraad Gollards (Texel)
Cliëntenraad Gollards (Texel)
Omring > Wonen met zorg dichtbij > Gollards (Den Burg, Texel) > Cliëntenraad Gollards (Texel)
Gollards (Den Burg, Texel)

Cliëntenraad Gollards (Texel)

Cliëntenraad voor de volgende woonzorglocaties/onderdelen:

Verzorgingshuis Gollards te Den Burg (Texel)

Wat doet de cliëntenraad?

De cliëntenraad komt op voor de belangen van de inwoners van de woonzorglocatie en de tijdelijke inwoners van de zorgappartementen van Gollards. Eén van de belangrijkste taken van de cliëntenraad is na te gaan wat de cliënten vinden van de zorg- en dienstverlening in het verzorgingshuis. De leden van de cliëntenraad achterhalen door contacten met de cliënten of zij tevreden zijn over de zorg en diensten.

Wat doet de cliëntenraad nog meer?

 • voert frequent overleg met de directeuren en managers van de locaties;
 • bezoekt regionale bijeenkomsten;
 • organiseert themabijeenkomsten;
 • heeft overleg met andere cliëntenraden;
 • houdt zich op de hoogte van de ontwikkelingen binnen de zorg;
 • onderhoudt waar nodig contacten met familie van de cliënten
 • weet wat er onder de cliënten leeft;
 • is bekend bij alle cliënten in Gollards;
 • is bekend bij familieleden van cliënten;
 • kan goed samenwerken met betrokken partijen;
 • kan zich goed inleven in de situaties van de cliënten;
 • voert goed en open overleg met iedereen die bij de zorg van de cliënten is betrokken.

Wie zitten er in de cliëntenraad?

De cliëntenraad bestaat uit :

 • cliënten
 • familieleden van cliënten
 • andere betrokkenen
 • administratieve ondersteuning

Wilt u deelnemen aan de cliëntenraad?

Dat kan. De cliëntenraad vergadert in principe één keer per maand. Ze vergaderen vaker als dit nodig is. Sommige leden van de cliëntenraad zijn ook actief in commissies of werkgroepen. Hiervoor gelden aparte overleg momenten.

De cliëntenraad bestaat o.a uit: 
De heer Ko Lagerveld (voorzitter), e-mailadres:  en telefoon 06 - 184 61 979.
De heer Peter Huisman (secretaris), e-mailadres: .
Mevrouw Marijke Otten (vice-voorzitter), e-mailadres: .

Wilt u weten wat het precies inhoudt? Neem contact op met de cliëntenraad. Wij kunnen u verder informeren.

Hoe kunt u de cliëntenraad van Gollards bereiken?

U kunt contact opnemen door het onderstaande formulier in te vullen. De cliëntenraad is ook te bereiken via Jacqueline Radelaar, secretaresse Verzorgingshuis Gollards. Telefoonnummer 0222-363200 / e-mailadres:Contactform
 


  

 

 

 Velden met een * zijn verplicht in te vullen.
Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld.

Contact met Omring

Vragen aan Omring 088 - 206 89 10 service@omring.nl

Omring in mijn buurt Voer uw postcode in en vind onze zorg en diensten in uw buurt.

24 uur per dag / 7 dagen per week 088 - 206 89 10