kortdurend verblijf
kortdurend verblijf
kortdurend verblijf

Bij Omring kunt u terecht voor verschillende vormen van tijdelijke zorg. Om de mantelzorger te ontlasten of te herstellen. 

Omring > Tijdelijke zorg

Tijdelijke zorg

Bij Omring kunt u terecht voor verschillende vormen van tijdelijke zorg.

Ondersteuning van de mantelzorger

Geeft u mantelzorg aan bijvoorbeeld uw partner, ouder of andere naaste? Dan kunt u vervangende zorg (respijtzorg) aanvragen. Iemand neemt de zorg dan even van u over. Bijvoorbeeld als u overbelast raakt of als u op vakantie gaat. Er is ook structurele vervangende zorg mogelijk: uw naaste gaat bijvoorbeeld een of twee dagen naar de dagbesteding.

Uw naaste kan ook logeren bij Omring. Dit kan op basis van een indicatie of zonder indicatie

Bij herstel of in laatste levensfase

Als u om medische redenen tijdelijk niet thuis kunt wonen, kunt u korte tijd in een zorglocatie van Omring worden verzorgd en verpleegd. Bijvoorbeeld na ontslag uit het ziekenhuis of in de laatste levensfase. Deze tijdelijke zorg wordt ook wel kortdurend eerstelijns verblijf genoemd. 

Aanvragen

Voor meer informatie over deze vormen van tijdelijke zorg kunt u terecht bij onze wijkverpleegkundigen. De wijkverpleegkundige van uw buurt kunt u bereiken via 088 - 206 89 10. Ook kunt u informatie vinden op de site www.regelhulp.nl.

Kosten

Meer informatie over de kosten van tijdelijke zorg kunt u vinden op www.regelhulp.nl. De kosten van logeren bij Omring zonder indicatie kunt u hier vinden.  

Contact met Omring

Vragen aan Omring 088 - 206 89 10 service@omring.nl

Omring in mijn buurt Voer uw postcode in en vind onze zorg en diensten in uw buurt.

24 uur per dag / 7 dagen per week 088 - 206 89 10