Omschrijving locatie
Omschrijving locatie
Omschrijving locatie
Omring > Omschrijving locatie

Omschrijving locatie

Het Nicolaas is een aantrekkelijke locatie. Het ligt aan de hoofdstraat van Lutjebroek en grenst aan het park De Woid. Enkhuizen ligt 8 kilometer verderop.

Kleinschalige zorg voor mensen met dementie

Mensen met dementie kunnen in Nicolaas wonen in een kleinschalige en huiselijke omgeving. Daarbij zoeken we samen met u naar de dingen die u nog zelf kunt en wilt doen. Klik hier voor meer informatie.

Bij een lichamelijke hulpvraag

Ook mensen met een lichamelijke hulpvraag kunnen in Nicolaas terecht. Samen met u kijken we welke ondersteuning gewenst is. Kwaliteit van leven en eigen regie staan hierbij centraal. Klik hier voor meer informatie over behandeling en verpleging.

Tijdelijke ondersteuning

U kunt in Nicolaas ook tijdelijke ondersteuning krijgen. Bijvoorbeeld revalidatie of reactivering. Een volledig verblijf is niet altijd noodzakelijk. Soms is dagbehandeling een alternatief. U blijft dan thuis wonen en komt een of meer dagdelen op bezoek. U krijgt dan begeleiding en behandeling.

Advies en behandeling

Nicolaas heeft een eigen Advies- en Behandelcentrum en biedt onder meer diëtetiek, ergotherapie, fysiotherapie, logopedie, maatschappelijk werk en psychologie. In het Advies- en Behandelcentrum zijn we gespecialiseerd in de behandeling van ouderen die meerdere klachten hebben. Ook als u niet verblijft in Nicolaas, kunt u gebruik maken van ons Advies- en Behandelcentrum.

Aanleunwoningen

Naast Nicolaas staan nieuwe aanleunwoningen waar u zelfstandig kunt wonen met zorg dichtbij. Deze woningen worden verhuurd door Steenveste, tel.nr. 0229-281870. U heeft hiervoor een zorgindicatie van het Centrum Indicatiestelling Zorg (= CIZ) nodig. Informeer hiernaar bij uw huisarts of rechtsreeks met het CIZ via 088-7891330 of via www.ciz.nl . De benodigde zorg kan worden geleverd door Omring.

Voor meer informatie over het afnemen van zorg neem contact op met Nicolaas via 0228-512041.

Vrienden van Nicolaas, Waterpark en Overvest

De Stichting Vrienden van Nicolaas, Waterpark en Overvest is een stichting, die extra activiteiten en voorzieningen in de huizen mogelijk maakt die volgens de reguliere overheidsvergoedingen niet kunnen worden bekostigd. Halfjaarlijks doen de managers, na overleg met de medewerkers, verzoeken die in heel veel gevallen kunnen worden gerealiseerd. Meer informatie over de St. Vrienden van Nicolaas, Waterpark en Overvest leest u in deze folder.

Daarnaast vindt u hier het beleidsplan bestuur en financiële verantwoording van St. Vrienden van Nicolaas, Waterpark en Overvest.

Contact met Omring

Vragen aan Omring 088 - 206 89 10 service@omring.nl

Omring in mijn buurt Voer uw postcode in en vind onze zorg en diensten in uw buurt.

24 uur per dag / 7 dagen per week 088 - 206 89 10