Familie en vrienden
Familie en vrienden
Familie en vrienden

Er verandert veel in de zorg. Zo wordt er meer dan voorheen gekeken naar wat iemand zelf nog kan en wat de familie kan bijdragen.

Omring > Familie en vrienden

Familie en vrienden

Er verandert veel in de zorg. Zo wordt er meer dan voorheen gekeken naar wat iemand zelf nog kan en wat de familie kan bijdragen. Dat is een goede ontwikkeling. Wij kunnen immers alleen samen met familie en vrijwilligers ervoor zorgen dat iemand zich echt bij ons thuis voelt. Uw hulp is daarvoor van grote waarde.

Net zoals thuis

Natuurlijk kunt u nu en in de toekomst rekenen op onze goede en professionele zorg. Maar daarmee zijn we er niet. Mensen willen af en toe een arm om zich heen, een luisterend oor, een wandeling maken of een spelletje doen. Dat kunnen we niet alleen bij verzorgenden neerleggen. Daarvoor is onvoldoende tijd. En, belangrijker nog, wij kunnen de persoonlijke en unieke aandacht van familie niet vervangen. Daarom vragen wij u om een bijdrage in tijd. Net zoals thuis. En als u vanuit de thuissituatie gewend bent om zelf zorg te geven, dan nodigen wij u uit dit te blijven doen. Wij hebben het er graag met u over, want uw hulp is van grote waarde.

Er zijn gelukkig al zoveel prachtige en ontroerende voorbeelden van familie, buren en vrienden die zich inzetten voor hun dierbaren op onze locaties. Maar er zijn ook mensen die bij ons wonen en slechts zelden iemand zien. Dit heeft grote invloed op het welzijn van mensen. Alleen met hulp en steun van familie en bekenden voelt iemand zich echt op zijn gemak. De zorg en ondersteuning voor een prettig leven van onze cliënten ligt bij ons allen. Familie, bekenden, vrijwilligers en Omring. Laten we samenwerken.

Mantelzorgers

Als u langere tijd zorgt voor een naaste, die ziek is of gehandicapt, dan bent u mantelzorger. Mantelzorg vindt niet alleen thuis plaats, maar ook in verpleeg- en verzorgingshuizen. De mantelzorger is de spil waar de zorg om draait. Het kan een behoorlijke belasting zijn. Informatie en tips voor mantelzorgers vindt u hier .

Contact

Heeft u vragen, ideeën of andere opmerkingen? Laat het ons weten. U kunt altijd terecht bij uw contactpersoon van de betreffende locatie. Daarnaast kun u ons 24 uur per dag bereiken via 088 - 206 89 10.

Contact met Omring

Vragen aan Omring 088 - 206 89 10 service@omring.nl

Omring in mijn buurt Voer uw postcode in en vind onze zorg en diensten in uw buurt.

24 uur per dag / 7 dagen per week 088 - 206 89 10