Project Zichtbare Schakel
Project Zichtbare Schakel
Project Zichtbare Schakel
Omring > Project Zichtbare Schakel

Project Zichtbare Schakel

Wij willen vanuit Omring Thuiszorg zichtbaar zijn in de wijk. Dit doen wij onder andere vanuit het project Zichtbare Schakel, waarvoor Omring Thuiszorg subsidie heeft ontvangen van het ministerie van VWS. Het project is eind 2009 gestart en duurde tot januari 2013. Dit project loop vooralsnog in Den Helder (de wijken Nieuw Den Helder en Den Helder Centrum), Hoorn (de wijken Risdam, Grote Waal en Kersenboogerd) en Medemblik. Vanaf 1 januari is het de bedoeling dat het project gefinancierd wordt vanuit de gemeenten Hoorn, Den Helder en Medemblik. Er is bij deze gemeenten al een aanvraag ingediend. De gemeente Den Helder heeft inmiddels besloten de subsidie in 2013 te continueren.

Een belangrijke aanleiding voor de subsidieaanvraag is dat de wijkverpleegkundige door de huidige regelgeving niet meer zichtbaar is in de wijk. Er is onvoldoende samenhang tussen verschillende hulpverleners en onvoldoende zicht op kwetsbare burgers. Wij willen het project samen met de diverse gemeentes verder vormgeven.

Doel van het project

In dit project wordt de functie van de wijkverpleegkundige in een modern jasje gestoken.
Het hoofddoel van het project is om extra wijkverpleegkundigen aan te stellen in diverse wijken. De wijkverpleegkundige bevordert de aanpak tussen wonen, welzijn, zorg en de gemeente. Hiernaast doet zij, naast het uitvoeren van haar huidige takenpakket, aan vroegsignalering en preventie bij kwetsbare wijkbewoners. Ze geeft hen advies en geleidt hen door naar andere hulpverleners, diensten of preventieve interventies. De wijkverpleegkundige draagt bij aan het vergroten van de zelfredzaamheid en het welzijn van wijkbewoners bijvoorbeeld door het versterken van het sociale netwerk rondom de burger. Hierdoor kunnen bewoners langer zelfstandig thuis blijven wonen.

Wijkbewoners kunnen binnen dit project terecht met onder andere volgende vragen;

 • Hoe regel ik hulp bij het huishouden?
 • Hoe los ik mijn financiële problemen op?
 • Hoe stop ik met roken?
 • Kan ik hulp krijgen bij de ondersteuning van mijn ouders?
 • Ik wil graag tips ontvangen om zo gezond mogelijk te eten?
 • Hoe eet ik gezond zonder dat het veel geld kost?
 • Een gezin bij mij in de straat heeft veel problemen, kunt u hen helpen?
 • Hoe ga ik om met mijn ziekte of die van mijn partner?
 • Hoe regel ik wijkverpleging?
 • Ik ken iemand die vereenzaamd is, wat kan ik daar aan doen?
 • Maakt u zich zorgen over iemand in uw buurt?
 • Hoe regel ik aanpassingen in huis?

De wijkverpleegkundige is de verbindende schakel zijn tussen kwetsbare burgers en de hulpverlening.

Zo lang mogelijk thuis blijven wonen

Door deze aanpak kunnen kwetsbare burgers langer zelfstandig thuis blijven wonen. Wij werken samen met allerlei hulpverlenende instellingen. Als mensen een (hulp)vraag heeft weten wij, wie zij het beste kunnen helpen. Wij kunnen ook helpen met de aanmelding.

Geleerde lessen

In het project worden de geleerde lessen uit het project ‘Van Solex naar Laptop’ meegenomen. De invoering van de nieuwe rol van de wijkverpleegkundige heeft effect op zowel de kosten die worden gemaakt in de zorg, als de tevredenheid van cliënten en ketenpartners. Deze effecten worden gemeten en gedocumenteerd. Ook zal het bereik van kwetsbare burgers en de gegeven adviezen en genomen acties geanonimiseerd in kaart worden gebracht.

Meer informatie?

Wilt u meer informatie over dit project, neem dan contact op met Hanneke van den Berg projectmanager) via of 06 - 513 38 308.

Contact met Omring

Vragen aan Omring 088 - 206 89 10 service@omring.nl

Omring in mijn buurt Voer uw postcode in en vind onze zorg en diensten in uw buurt.

24 uur per dag / 7 dagen per week 088 - 206 89 10