Specialistische zorg
Specialistische zorg
Specialistische zorg

Thuisbegeleiding is een intensieve vorm van hulpverlening aan huis. Het gaat om praktische hulp, waarmee u uw zelfredzaamheid kunt vergroten. De thuisbegeleider gaat samen met u aan de slag.

Omring > Thuisbegeleiding

Thuisbegeleiding

Thuisbegeleiding is een intensieve vorm van hulpverlening aan huis. Het gaat om praktische hulp, waarmee u uw zelfredzaamheid kunt vergroten. De thuisbegeleider gaat samen met u aan de slag.

Wat kan Thuisbegeleiding voor u betekenen?

De thuisbegeleider doet dingen vóór en ondersteunt en stimuleert u om vervolgens zelf aan de slag te gaan. U leert nieuwe vaardigheden om uw problemen zelf aan te pakken. Als u bijvoorbeeld depressief bent en uw huis verwaarloost, schulden heeft en vereenzaamt, dan worden deze problemen in samenhang met elkaar gezien en stap voor stap aangepakt.

Onze thuisbegeleider werkt samen met u aan een of meerdere problemen. U leert daarbij vaardigheden om zelf de problemen aan te pakken. Zonodig schakelt de thuisbegeleider in overleg met u andere hulp in.

Thuisbegeleiding: een steuntje in de rug

Problemen thuis kunnen het dagelijkse leven behoorlijk in de war brengen of zelfs onmogelijk maken. Dan is een steuntje in de rug nodig om het dagelijkse leven opnieuw te organiseren en de draad weer op te pakken. Omring Thuisbegeleiding helpt mensen hierbij. Via deze korte film laten wij u hier graag iets meer over zien.

Voor wie is Thuisbegeleiding?

Thuisbegeleiding is er voor kwetsbare mensen die de regie over hun dagelijks leven kwijt zijn en niet op eigen kracht hun problemen kunnen oplossen. Dat kunnen gezinnen met opvoedingsvragen zijn, mensen met een beperking of een verslaving, langdurig werklozen of mensen met een aandoening. Meestal is er een combinatie van problemen. Thuisbegeleiding is er ook voor mensen die door een ingrijpende situatie tijdelijk extra kwetsbaar zijn. Bijvoorbeeld mensen die na een opname in een GGZ-kliniek weer thuis gaan wonen of die een ernstige ziekte of burn-out hebben.

Videohometraining

Onze medewerker kan gebruik maken van de methode videohometraining. Dit is een intensieve vorm van hulp aan gezinnen met opvoedingsvragen en/of problemen. U krijgt door de videobeelden beter zicht op uw eigen gezinssituatie. De videobeelden worden gezamenlijk bekeken en geanalyseerd. De medewerker helpt u vervolgens bij het veranderen van uw manier van opvoeden. Voor meer informatie kunt u een aparte folder opvragen.

Korte, intensieve begeleiding

Gezinnen met kinderen kunnen korte en intensieve begeleiding krijgen van Thuisbegeleiding. Het doel van de begeleiding is dat u de opvoeding van uw kind(eren) weer zelfstandig kunt doen. Onze begeleider helpt uw gezin bij het vinden van een dagritme en bij de opvoeding.

Hoe vraagt u Thuisbegeleiding aan?

Heeft u nog vragen over Thuisbegeleiding of wilt u het aanvragen? Bel 088 - 206 89 10 en vraag naar Thuisbegeleiding.

Contact met Omring

Vragen aan Omring 088 - 206 89 10 service@omring.nl

Omring in mijn buurt Voer uw postcode in en vind onze zorg en diensten in uw buurt.

24 uur per dag / 7 dagen per week 088 - 206 89 10