Modulair Pakket Thuis
Modulair Pakket Thuis
Modulair Pakket Thuis

Het ‘modulair pakket thuis’ (mpt) is een mogelijkheid om zorg te ontvangen vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). Met een modulair pakket thuis kunt u buiten een zorglocatie Wlz-zorg ontvangen.

Omring > Modulair Pakket Thuis

Modulair Pakket Thuis

Het ‘modulair pakket thuis’ (MPT) is een mogelijkheid om zorg te ontvangen vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). Met een modulair pakket thuis kunt u buiten een zorglocatie Wlz-zorg ontvangen.

Met een mpt kiest u welke delen (modules) van het totale pakket zorg u in natura geleverd wilt krijgen. U kunt afzien van bepaalde onderdelen. Bijvoorbeeld omdat u daar geen behoefte aan heeft, of omdat u bepaalde delen zelf wilt inkopen met een persoonsgebonden budget (PGB). U kunt kiezen voor een mpt als u een indicatie voor Wlz-zorg heeft.

Samenstellen van Modulair Pakket Thuis

Bij de Wlz-indicatie hoort een zorgprofiel. In het zorgprofiel staat welke zorg u nodig heeft. Als u kiest voor een MPT, spreekt u met het zorgkantoor af welke zorg u in natura thuis wilt ontvangen. Deze zorg kan uit de volgende onderdelen bestaan:

  • verpleging;
  • persoonlijke verzorging; 
  • begeleiding; 
  • Wlz-behandeling; 
  • vervoer naar behandeling en/of begeleiding; 
  • logeeropvang ter ontlasting van mantelzorgers

De kosten van het Modulair Pakket Thuis

De kosten zijn afhankelijk van uw indicatie voor Wlz-zorg. U betaalt wel een eigen bijdrage.

Aanvragen van een Modulair Pakket Thuis

Kiest u voor een MPT? Dan bespreekt u met de wijkverpleegkundige hoe de onderdelen in natura precies geleverd zullen worden. De afspraken worden opgeschreven in uw (deel)zorgplan.

Contact met Omring

Vragen aan Omring 088 - 206 89 10 service@omring.nl

Omring in mijn buurt Voer uw postcode in en vind onze zorg en diensten in uw buurt.

24 uur per dag / 7 dagen per week 088 - 206 89 10