Infuus
Infuuszorg
wijkverpleging
Omring > Technische thuiszorg door gespecialiseerde verpleging

Technische thuiszorg door gespecialiseerde verpleging

Het uitgangspunt van Omring thuiszorg is dat mensen zolang mogelijk thuis kunnen wonen in hun eigen, vertrouwde omgeving. Om dit mogelijk te maken biedt Omring Thuiszorg onder andere reguliere thuiszorg en/of specialistische verpleging thuis, aan cliënten in de kop van Noord-Holland en West-Friesland.

Technische thuiszorg

De gespecialiseerde verpleegkundigen van het team technisch handelen (TTH) hebben brede ervaring met en kennis van risicovolle en voorbehouden handelingen in hoog complexe zorgsituaties. Zij zijn dag en nacht, zeven dagen per week, bereikbaar en inzetbaar. De verpleegkundigen verrichten specialistische handelingen in de thuissituatie, in samenwerking met de medische specialist en/of huisarts, en bieden ondersteuning bij onder andere:

Infuuszorg

 • Toediening van medicatie, vocht en voeding
 • Verzorging en flushen van de insteek ( bijv. Bij chemotherapie)
 • Plaatsen van een infuusnaald
 • Pijnbestrijding met behulp van medicatiepompje
 • Bloedtransfusie
 • Zorg voor de Port a cath, inclusief bloedafname
 • Afkoppelen van chemotherapie

Urologische zorg

 • Plaatsen en wisselen van katheters
 • Wisselen van suprapubische katheters
 • Spoelen en verzorgen van nefrodrains
 • Blaas installaties
 • CAPD
 • Buikdialyse

Maag- darmzorg

 • Plaatsen en wisselen neus-maagsonde en maaghevel
 • Wisselen PEG sonde en Mickey button
 • Toedienen van sondevoeding

Ondersteuning bij de ademhaling

 • Uitzuigen en verzorgen trachea canule en trachea stoma
 • Verzorgen stemprothese
 • Ondersteuning bij thuisbeademing onder begeleiding van het beademingscentrum

Terminale zorg

 • Bestrijding van klachten door middel van medicatie toediening via pompjes of giften
 • Wanneer iemand zich in de laatste levensfase bevindt, streven wij ernaar om samen met de cliënt en familie dit proces zo comfortabel mogelijk te laten verlopen

Wij begeleiden u en uw familieleden, zodat u zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunt functioneren. Daarnaast geven we instructie en bijscholing aan wijkverpleegkundigen en verzorgenden, zodat wij de zorg samen kunnen uitvoeren. Door inzet van het Team Technisch Handelen kunnen thuis op verantwoorde wijze specialistische verpleegkundige handelingen worden uitgevoerd. De teamleden zijn geschoold en bekwaam in de Thuiszorgtechnologie. Hierdoor kunt u bijvoorbeeld eerder naar huis na een ziekenhuisopname of kunnen we zelfs een ziekenhuisopname voorkomen. Natuurlijk overleggen we met u en andere betrokkenen, zoals specialisten en huisartsen over uw zorg.

Meer informatie of technische thuiszorg aanvragen?

Mocht u in aanmerking komen voor technische zorgverlening in de thuissituatie zal uw huisarts of de behandelend specialist contact opnemen met het Team Technisch Handelen van Omring. Mocht u nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met:

Omring klantenservice
Nieuwe Steen 36
Postbus 142 1620 AC Hoorn
088 - 206 89 10

Contact met Omring

Vragen aan Omring 088 - 206 89 10 service@omring.nl

Omring in mijn buurt Voer uw postcode in en vind onze zorg en diensten in uw buurt.

24 uur per dag / 7 dagen per week 088 - 206 89 10