Samenwerking
Samenwerking
Samenwerking
Omring > Kwaliteitsvenster > Regionale en landelijke samenwerking

Regionale en landelijke samenwerking

Een van de kernwaarden van Omring is Samen. Deze komt ook tot uitdrukking in de nauwe samenwerking met ketenpartners. Een kleine greep:


• Zorgkantoor NHN voor de langdurige, intensieve zorg, thuis of in een van onze locaties;
• VGZ en de overige verzekeraars voor wijkverpleging, geriatrische revalidatie, medisch specialistische verpleging thuis, eerstelijnsverblijf en -behandeling;
• Gemeenten voor thuisbegeleiding en dagbesteding;
• Samenwerking met ziekenhuizen (zoals het Westfriesgasthuis en Noordwest Ziekenhuisgroep);
• Samenwerking met De Zorgcirkel voor Geriatrische Revalidatiezorg;
• Samenwerking binnen stichting Zorgring met ziekenhuizen, huisartsen en apotheken;
• Samenwerking met huisartsen op het gebied van kwetsbare ouderen, spoedzorg en de eerste lijn;
• Samenwerking met woningbouwverenigingen voor nieuw- en verbouw;
• Samenwerking met Geriant en het Netwerk Dementie Noord-Holland Noord op het gebied van dementiezorg;
• Samenwerking met burgerinitiatieven zoals ‘Zorg zoals de Westfries het wil’ en ‘Texel samen beter’;
• Samenwerking met Vilans en het Institute for Positive Health op het gebied van Positieve gezondheid.

Meer lezen?

Contact met Omring

Vragen aan Omring 088 - 206 89 10 service@omring.nl

Omring in mijn buurt Voer uw postcode in en vind onze zorg en diensten in uw buurt.

24 uur per dag / 7 dagen per week 088 - 206 89 10