Medezeggenschap
Medezeggenschap
Medezeggenschap
Omring > Kwaliteitsvenster > Medezeggenschap

Medezeggenschap

Medezeggenschap is bij Omring zeer belangrijk. Zowel de Centrale Cliëntenraad en de Ondernemingsraad worden door de Raad van Bestuur vroegtijdig en uitgebreid betrokken bij strategische vraagstukken en positionering. De Raad van Bestuur heeft bovendien twee maal per jaar op thema en laagdrempelig contact met de leden van de cliëntenraden en de contactpersonen van de Ondernemingsraad.

De Ondernemingsraad en de Centrale Cliëntenraad onderscheiden zich inmiddels landelijk doordat zij visiegedreven hun inbreng vormgeven. Vanaf 2016 is een nauwe samenwerking gaande met zowel de Ondernemingsraden als de Cliëntenraden rond de inzet van de extra middelen in het kader van Waardigheid en Trots. Deze middelen zijn bedoeld voor het opleiden van medewerkers en het realiseren van allerlei activiteiten die bijdragen aan de kwaliteit van het dagelijks leven van cliënten.

Meer lezen?

Contact met Omring

Vragen aan Omring 088 - 206 89 10 service@omring.nl

Omring in mijn buurt Voer uw postcode in en vind onze zorg en diensten in uw buurt.

24 uur per dag / 7 dagen per week 088 - 206 89 10