baken
schagen
tablet

Jezelf zijn en zo lang mogelijk je zelf kunnen redden, thuis of op een van onze locaties. Daar willen we samen met u aan werken.

Omring > Klachten en complimenten

Klachten en complimenten

Samen werken aan verbetering

Omring staat voor een open en doorlopende dialoog. Hierin zijn medewerkers, cliënten, familie en andere relaties steeds met elkaar in gesprek of wij maximaal bijdragen aan de kwaliteit van leven van de cliënten. Wij vragen onze cliënten en hun familie mee te denken en te praten over hoe het anders of beter kan.

In de dagelijkse praktijk kan het voorkomen dat u niet tevreden bent en een klacht wilt uiten. Bij het intakegesprek ontvangt iedere cliënt de brochure ‘Uw klacht onze zorg’ met daarbij een persoonlijke toelichting. Omring is net als elke zorgorganisatie verplicht een klacht volgens bepaalde regels te behandelen. We beschouwen elke klacht dan ook als een kans onze dienstverlening verder te verbeteren.

Hoe kan een klacht kenbaar worden gemaakt?

Op een van de volgende manieren kunt u uw klacht aan ons kenbaar maken:

- U legt uw klacht rechtstreeks voor aan de betreffende medewerker of locatiemanager. Zij staan open voor ontvangst. De ervaring leert dat zo'n gesprek onduidelijkheden en misverstanden kan wegnemen.
- Bespreekt u liever niet zelf uw klacht of komt u er samen met de medewerker of locatiemanager niet uit dan kunt u uw klacht voorleggen aan de klachtenfunctionaris. Dit kan zowel schriftelijk, telefonisch als digitaal. De klachtenfunctionaris is onafhankelijk en geeft onpartijdig advies over de mogelijkheden voor de behandeling van uw klacht en bijbehorende procedures. Daarnaast kan de klachtenfunctionaris u helpen een klacht te verhelderen en/of formuleren en zo nodig een bemiddelende rol aannemen bij de behandeling van uw klacht.

De klachtenfunctionaris heeft geheimhoudingsplicht en onderneemt geen stappen zonder uw toestemming. Ook kunt u contact opnemen via de onderstaande gegevens.

Contactgegevens

U kunt telefonisch contact opnemen met Omring via 088-2068910. Zij geven u dan het telefoonnummer van de klachtenfunctionaris. Mocht er niet worden opgenomen, dan kunt u ook een boodschap inspreken. U wordt u zo spoedig mogelijk teruggebeld. U kunt een brief sturen naar:

Omring
T.a.v. Klachtenfunctionaris
Antwoordnummer 65
1620 VB Hoorn
E-mail:

Als uw klacht niet naar tevredenheid is opgelost of als u bovenstaande stappen niet wilt nemen kunt u uw klacht melden bij de klachtencommissie. Dit is een onafhankelijke commissie die een uitspraak kan doen over uw klacht. Ook kan de commissie aanbevelingen doen aan de raad van bestuur. Alle leden van de commissie hebben geheimhoudingsplicht. De contactgegevens vindt u in de folder 'Uw klacht onze zorg’. U kunt zich ook wenden tot een externe instantie zoals de Geschillencommissie zorg.

Klachtencommissie (ook t.a.v. BOPZ)

Omring
T.a.v. Klachtencommissie
(ook ten aanzien van vrijheidsbeperkende maatregelen - BOPZ)
Postbus 142
1620 AC Hoorn
E-mail:

Leden klachtencommissie

Voorzitter: Mevr. Y.C. Koopen - Yvonne
Plaatsvervangend voorzitter: Mevr. A.C.M. Peperkamp - Ada
Lid: De heer A. Blankert – Arnoud
Plaatsvervangend lid: Mevr. S.T. Tijsen - Stephanie
Plaatsvervangend lid: Mevr. L. Bruin - Lia
Secretaris: C.J.A.M. Burgers

Meer informatie

Lees de folder Uw klacht, onze zorg.

{###}

Complimenten?

Voor complimenten staan wij ook altijd open. Bijvoorbeeld als u zeer tevreden bent over de Zorgverlening of over een medewerker van Omring. Wilt u dit graag even laten weten? Dan kunt u een e-mail sturen naar . U kunt er ook voor kiezen een waardering achter te laten op www.zorgkaartnederland.nl. U hoeft dat alleen de locatie of het team op te zoeken en hier een korte waardering te geven. Alvast bedankt!

Contact met Omring

Vragen aan Omring 088 - 206 89 10 service@omring.nl

Omring in mijn buurt Voer uw postcode in en vind onze zorg en diensten in uw buurt.

24 uur per dag / 7 dagen per week 088 - 206 89 10