Omring
Omring
Omring

Jezelf zijn en zo lang mogelijk je zelf kunnen redden, thuis of op een van onze locaties. Daar willen we samen met u aan werken.

Omring > Klachten

Klachten

Samen werken aan verbetering

Omring staat voor een open en doorlopende dialoog. Hierin zijn medewerkers, cliënten, familie en andere relaties steeds met elkaar in gesprek of wij maximaal bijdragen aan de kwaliteit van leven van de cliënten. Wij vragen onze cliënten en hun familie mee te denken en te praten over hoe het anders of beter kan.

In de dagelijkse praktijk komt het voor dat een cliënt of familielid niet tevreden is en een klacht wil uiten. Bij het intakegesprek ontvangt iedere cliënt de brochure ‘Uw klacht onze zorg’ met daarbij een persoonlijke toelichting. Omring is net als elke zorgorganisatie verplicht een klacht volgens bepaalde regels te behandelen. We beschouwen elke klacht als een kans onze dienstverlening verder te verbeteren.

Hoe kan een klacht kenbaar gemaakt?

De eerste stap is de klacht te bespreken met de betrokken medewerker. Ook, of mogelijk daarna als er geen bevredigende uitkomst is, kan de klacht worden gemeld bij de direct leidinggevende van de medewerker op wie de klacht betrekking heeft.

Als de zaak hiermee niet naar tevredenheid is opgelost kan de klacht wordt gemeld bij de klachtenfunctionaris van Omring. Een mogelijk volgende stap kan zijn dat de klacht wordt gemeld bij de klachtencommissie van Omring en mogelijk daarna, bij voor de indiener onbevredigende uitkomst, bij de Landelijke Beroepscommissie Klachten.

Hoe deze stappen in z’n werk gaan en voor alle contactgegevens verwijzen wij naar onze brochure 'Uw klacht, onze zorg'. Ook kunt u contact opnemen via de onderstaande gegevens.

Contactgegevens

De naam van de leidinggevende en/of klachtenfunctionaris kunt u opvragen via het telefoonnummer 088 - 206 89 10.

Klachtenfunctionaris

Regio Kop van Noord-Holland / Noord-Kennemerland
Omring t.a.v. klachtenfunctionaris antwoordnummer 10
1780 VB Den Helder
Email:

Regio West-Friesland / Zaanstreek- Waterland
Omring t.a.v. klachtenfunctionaris antwoordnummer 65
1620 VB Hoorn
Email:

Klachtencommissie (ook t.a.v. BOPZ)

Omring t.a.v. de klachtencommissie
(ook ten aanzien van vrijheidsbeperkende maatregelen - BOPZ)
Postbus 142
1620 AC Hoorn

Contact met Omring

Vragen aan Omring 088 - 206 89 10 service@omring.nl

Omring in mijn buurt Voer uw postcode in en vind onze zorg en diensten in uw buurt.

24 uur per dag / 7 dagen per week 088 - 206 89 10