Cliëntenraad Sorghvliet
Cliëntenraad Sorghvliet
Cliëntenraad Sorghvliet
Omring > Cliëntenraad > Cliëntenraad Sorghvliet

Cliëntenraad Sorghvliet

Wat doet de cliëntenraad?

De cliëntenraad komt op voor de belangen van de cliënten van het woonzorgcentrum Sorghvliet en de inwoners van de omliggende aanleunwoningen.

Alle bewoners ontvangen informatie over de cliëntenraad in de brievenbus, zoals de jaarstukken en uitnodigingen voor bijeenkomsten. Ook schrijft de voorzitter in iedere uitgave van huisblad ‘de Praatstoel’ een artikel.

Wat doet de cliëntenraad nog meer?

 • voert frequent overleg met de manager van de locatie; 
 • bezoekt regionale bijeenkomsten; 
 • organiseert themabijeenkomsten; 
 • heeft overleg met andere cliëntenraden; 
 • houdt zich op de hoogte van de ontwikkelingen binnen de zorg; 
 • onderhoudt waar nodig contacten met familie van de cliënten;
 • weet wat er onder de cliënten leeft;
 • is bekend bij alle cliënten;
 • is bekend bij familieleden van cliënten;
 • kan goed samenwerken; 
 • kan zich goed kunnen inleven in de situaties van de cliënten;
 • voert goed en open overleg met iedereen die bij de zorg van de cliënten is betrokken.

Wie zitten er in de cliëntenraad?

De cliëntenraad bestaat uit:

 • cliënten
 • familieleden van cliënten
 • andere betrokkenen

Wanneer vergadert de cliëntenraad?

De cliëntenraad vergadert in principe één keer per maand. De cliëntenraad vergadert vaker als dit nodig is. Sommige leden van de cliëntenraad zijn ook actief in commissies of werkgroepen. Hiervoor gelden aparte overleg momenten.

De cliëntenraad organiseert ieder jaar een jaarvergadering. Tevens organiseert de cliëntenraad jaarlijks een thema avond met een wisselende invulling.

Hoe kunt u de cliëntenraad bereiken?

U kunt contact opnemen door het online formulier in te vullen of te bellen naar van receptie van het woonzorgcentrum Sorghvliet, telefoonnummer 0228 – 59 16 41. Contactpersoon voor de cliëntenraad Sorghvliet is de secretaris, Els van den Bosch.

Vrijwilligerscoördinator van Sorghvliet is Carla Goede.

Contactformulier

 

 

 

  

 


Velden met een * zijn verplicht in te vullen.
Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld.

Contact met Omring

Vragen aan Omring 088 - 206 89 10 service@omring.nl

Omring in mijn buurt Voer uw postcode in en vind onze zorg en diensten in uw buurt.

24 uur per dag / 7 dagen per week 088 - 206 89 10