baken
schagen
tablet

Jezelf zijn en zo lang mogelijk je zelf kunnen redden, thuis of op een van onze locaties. Daar willen we samen met u aan werken.

Omring > Cliëntenraad

Cliëntenraad

De cliëntenraad is een groep mensen die de gemeenschappelijke belangen van cliënten van Omring behartigt. Omring heeft de volgende cliëntenraden:

  • Centrale Cliëntenraad
  • Cliëntenraad Thuiszorg
  • Lokale Cliëntenraden (Omring locaties)

Centrale Cliëntenraad

Op concernniveau is de medezeggenschap voor cliënten geregeld in de Centrale Cliëntenraad. Deze bestaat uit leden (veelal de voorzitters) van cliëntenraden binnen Omring. Er is een cliëntenraad Thuiszorg en de meeste woonlocaties hebben een eigen cliëntenraad. Binnen de Centrale Cliëntenraad zijn er contactpersonen die het contact en de communicatie met de afzonderlijke cliëntenraden onderhouden. De Centrale Cliëntenraad heeft een onafhankelijke voorzitter.

De Centrale Cliëntenraad is binnen de wettelijke kaders bevoegd wanneer het gaat om Omringbrede besluiten en bij besluiten die de belangen raken van de cliënten die door meer dan één cliëntenraad worden vertegenwoordigd.

Besluitvorming

In de definitieve besluitvorming binnen Omring worden de adviezen van de Cliëntenraad zeer zorgvuldig meegewogen. Inhoudelijke opmerkingen bij de adviezen leiden altijd tot een heroverweging en niet zelden tot een aanpassing van het besluit. De Centrale Cliëntenraad en de cliëntenraden worden regelmatig geïnformeerd over de voortgang en de beleidsvoornemens van de organisatie.

Het Dagelijks Bestuur

Het DB van de Centrale Cliëntenraad bestaat uit:

  • Dhr. A.J. Epskamp, onafhankelijk voorzitter
  • Dhr. J.G. van der Zande, vice voorzitter
  • Mw. B.D.I. Steltenpool-Visser, secretaris/ penningmeester
  • Mw. C.M. Jacobs, lid

U kunt contact opnemen met de Centrale Cliëntenraad via mevrouw Conny Burgers, telnr. 0229–206730, e-mail .

Cliëntenraad Thuiszorg

Omring Thuiszorg heeft een eigen cliëntenraad:

Lokale cliëntenraden

Voor de Omringlocaties hebben we de volgende lokale cliëntenraden:

De raden laten zich graag informeren over zaken die beter kunnen, misschien wel moeten. Zij zetten zich met Omring in voor de beste zorg.

Afbeeldingen Cliëntenraad

Centrale Clientenraad Vorige foto Volgende foto
Centrale ClientenraadAfbeelding 1/1

Contact met Omring

Vragen aan Omring 088 - 206 89 10 service@omring.nl

Omring in mijn buurt Voer uw postcode in en vind onze zorg en diensten in uw buurt.

24 uur per dag / 7 dagen per week 088 - 206 89 10