Wet Langdurige Zorg (Wlz)
Wet Langdurige Zorg (Wlz)
Wet Langdurige Zorg (Wlz)
Omring > Wet Langdurige Zorg (Wlz)

Wet Langdurige Zorg (Wlz)

Heeft u altijd toezicht nodig of moet er 24 uur per dag zorg dichtbij zijn? Dan kunt u in aanmerking komen voor passende zorg met verblijf in een zorginstelling. Dit is geregeld in de Wet langdurige zorg. De wet is per 1 januari 2015 ingevoerd en vervangt de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ).

Meer informatie

Meer informatie kunt u op deze site vinden: http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/zorg-in-zorginstelling

Contact met Omring

Vragen aan Omring 088 - 206 89 10 service@omring.nl

Omring in mijn buurt Voer uw postcode in en vind onze zorg en diensten in uw buurt.

24 uur per dag / 7 dagen per week 088 - 206 89 10