Persoonsgebonden budget (PGB)
Persoonsgebonden budget (PGB)
Persoonsgebonden budget (PGB)
Omring > Persoonsgebonden budget (PGB)

Persoonsgebonden budget (PGB)

Een persoonsgebonden budget (pgb) is een bedrag waarmee u zelf uw zorg kunt regelen. Sinds 1 januari 2015 kunt u een pgb krijgen uit 4 verschillende wetten:

  • Pgb uit Wet langdurige zorg (Wlz)
  • Pgb uit Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2015
  •  Pgb uit de Jeugdwet
  • Pgb uit de Zorgverzekeringswet (Zvw)

Meer informatie

Op deze site kunt u er meer over lezen: http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/zorg-en-ondersteuning-thuis/vraag-en-antwoord/pgb-aanvragen.html ook hebben we op onze website meer informatie .

Contact met Omring

Vragen aan Omring 088 - 206 89 10 service@omring.nl

Omring in mijn buurt Voer uw postcode in en vind onze zorg en diensten in uw buurt.

24 uur per dag / 7 dagen per week 088 - 206 89 10