Informatie voor verwijzers
Informatie voor verwijzers
Informatie voor verwijzers

Ouderdom komt met gebreken. Het Omring Advies- en BehandelCentrum is het expertisecentrum voor mensen met ouderdomsklachten of ouderen met meervoudige aandoeningen. Onze behandelaars hebben hun krachten gebundeld.

Omring > Informatie voor verwijzers

Informatie voor verwijzers

Collegiaal advies

U kunt als huisarts de specialist ouderengeneeskunde van het Omring Advies- en BehandelCentrum consulteren bij een thuiswonende patiënt. Deze patiënten zijn over het algemeen kwetsbare ouderen met een complexe zorgvraag.

Verwijsformulieren

Met onze aanvraag- of verwijsformulieren kunt u als arts op een eenvoudige manier uw patiënt doorverwijzen naar de behandelaars van het Omring Advies- en BehandelCentrum.

Transmuraal Incident melden

Met het formulier Transmuraal Incident Melden kunt u incidenten melden die zich in de ketenzorg in West Friesland voordoen. De melding wordt doorgegeven aan de betreffende instantie of persoon, van wie wij vragen te reageren op uw melding en aan te geven hoe in de toekomst dergelijke incidenten voorkomen kunnen worden.

Contact

Voor meer informatie of aanvragen kunt u bellen met de verwijzerslijn, telefoonnummer (0229) 206 922.

Contact met Omring

Vragen aan Omring 088 - 206 89 10 service@omring.nl

Omring in mijn buurt Voer uw postcode in en vind onze zorg en diensten in uw buurt.

24 uur per dag / 7 dagen per week 088 - 206 89 10