Omringlocatie Almere
Opperdoes in gesprek met Omring
Opperdoes in gesprek met Omring

Op maandagavond 13 mei heeft Omring een inspirerende bijeenkomst gehad met bewoners van Opperdoes. Deze bijeenkomst ging over het behouden van de voorzieningen van Almere voor Opperdoes. Het was een geslaagde bijeenkomst, die vraagt om vervolgstappen.

Omring > Opperdoes in gesprek met Omring
Laatst geplaatste items

Vrijwilligersfeest Rigtershof 2017 Donderdag 15 juni vond het jaarlijkse vrijwilligersfeest plaats. Vrijwilligers en jubilarissen we... Lees verder >


Avond4Daagse Stede Broec van 20 t/m 23 juni 2017 In Stede Broec is voor het eerst de Avond4Daagse gelopen. Woonzorgcentrum Rigtershof was de start... Lees verder >


Wandel4daagse Wognum De jaarlijkse Avond4daagse in Wognum heeft plaatsgevonden. Vier avonden wandelen, liedjes zingen ... Lees verder >

Alle nieuwsitems

Opperdoes in gesprek met Omring

03 jun

Op maandagavond 13 mei heeft Omring een inspirerende bijeenkomst gehad met bewoners van Opperdoes. Deze bijeenkomst ging over het behouden van de voorzieningen van Almere voor Opperdoes. Het was een geslaagde bijeenkomst, die vraagt om vervolgstappen.

Vragen

Tijdens de bijeenkomst stonden we stil bij de vragen: Stel dat het verzorgingshuis Almere niet meer op de huidige manier kan voortbestaan.

  • Wat vindt u dat er in een dergelijke situatie zou moeten gebeuren? 
  • Wat zou u daar zelf aan willen/kunnen bijdragen?

Almere als voorziening

De opkomst van dorpsbewoners was niet groot, maar belangenorganisaties, de cliëntenraad, kerken, ouderenbonden en de gemeente hadden wel een afvaardiging gestuurd. Zij gaven Omring een beeld over hoe Almere als voorziening wordt ervaren. De algemene mening was dat voor Opperdoes een zorgvoorziening voor ouderen behouden moet blijven. Vooral vanwege de verbondenheid met de kerkelijke cultuur van het dorp.

Wonen in je dorp

Bewoners van de aanleunwoningen gaven aan dat het juist op oudere leeftijd belangrijk is om te kunnen blijven wonen in het dorp waar je altijd hebt gewoond. Op hoge leeftijd kun je niet meer zoveel vooruit kijken. Het kunnen delen van gezamenlijke waarden en terugkijken op je geschiedenis worden belangrijker voor je.

Genoeg suggesties

Er werden veel suggesties gedaan. Zoals het maken van een logeergelegenheid voor familie en plaatsen voor tijdelijk verblijf om overbelasting van mantelzorg te voorkomen. Of onderzoeken of jongeren gehuisvest zouden kunnen worden in de aanleunwoningen en hen in ruil voor een lagere huur klusjes laten doen voor de andere bewoners. Ook werd aangeven dat de huidige voorzieningen van Almere meer gepromoot mogen worden naar dorpsbewoners.

Het was een goed begin om op een andere manier te kijken naar ouderenzorg en welke verantwoordelijkheden daarin genomen moeten worden. De aanwezigen gaven allen aan dat zij willen blijven meedenken en zich willen inzetten om meer dorpsbewoners hierbij te betrekken.

Wat wordt de volgende stap?

We bekijken de inbreng vanuit de bijeenkomst op haalbaarheid. Ook zullen we een gerichte enquête huis-aan-huis verspreiden met het idee om daarmee zoveel mogelijk inwoners van Opperdoes te bereiken. Met die uitkomsten willen we kijken of er belangstelling is om de voorzieningen van Almere in Opperdoes te handhaven. En als dit het geval is, welke mogelijkheden de inwoners van Opperdoes zien om dit voor elkaar te krijgen.

Contact met Omring

Vragen aan Omring 088 – 206 89 10 service@omring.nl

Omring in mijn buurt Voer uw postcode in en vind onze zorg en diensten in uw buurt.

24 uur per dag / 7 dagen per week 088 - 206 89 10