Nieuwbouw voor Het Gezinspaviljoen niet haalbaar
Nieuwbouw voor Het Gezinspaviljoen niet haalbaar
Nieuwbouw voor Het Gezinspaviljoen niet haalbaar

De plannen rondom de nieuwbouw van het Gezinspaviljoen zijn veranderd. Het nieuwe regeerakkoord is hiervan de directe oorzaak. Omring heeft met grote spijt de conclusie getrokken dat door de maatregelen in het akkoord de voorgenomen nieuwbouw niet meer haalbaar is. De nieuwbouw gaat daarom niet door.

Omring > Nieuwbouw voor Het Gezinspaviljoen niet haalbaar
Laatst geplaatste items

Vrijwilligersfeest Rigtershof 2017 Donderdag 15 juni vond het jaarlijkse vrijwilligersfeest plaats. Vrijwilligers en jubilarissen we... Lees verder >


Avond4Daagse Stede Broec van 20 t/m 23 juni 2017 In Stede Broec is voor het eerst de Avond4Daagse gelopen. Woonzorgcentrum Rigtershof was de start... Lees verder >


Wandel4daagse Wognum De jaarlijkse Avond4daagse in Wognum heeft plaatsgevonden. Vier avonden wandelen, liedjes zingen ... Lees verder >

Alle nieuwsitems

Nieuwbouw voor Het Gezinspaviljoen niet haalbaar

28 nov

De plannen rondom de nieuwbouw van het Gezinspaviljoen zijn veranderd. Het nieuwe regeerakkoord is hiervan de directe oorzaak. Omring heeft met grote spijt de conclusie getrokken dat door de maatregelen in het akkoord de voorgenomen nieuwbouw niet meer haalbaar is. De nieuwbouw gaat daarom niet door.

Nieuwbouwplannen

In de nieuwbouwplannen was rekening gehouden met het feit dat mensen, die een zorgindicatie krijgen met een zogenaamd zorgzwaartepakket 1 t/m 3, thuis moeten blijven wonen. Belangrijke reden voor het stoppen van de nieuwbouwplannen, is het nieuwe feit dat vanaf 2016 ook mensen met een zorgzwaartepakket 4 niet meer worden toegelaten tot een verzorgingshuis.

Toekomst Gezinspaviljoen

Dit betekent dat Omring verder nadenkt over de toekomst van Het Gezinspaviljoen. De locatie blijft de komende tijd zoals deze nu is. Alle huidige bewoners kunnen in het Gezinspaviljoen blijven wonen. De plannen in het regeerakkoord hebben voor hen geen gevolgen. Ook voor medewerkers zijn er geen directe gevolgen.

Lange termijn gevolgen

Op de langere termijn zullen de maatregelen ongetwijfeld gevolgen hebben, ook voor de overige verzorgingshuizen van Omring. Omring zal zich bezinnen over deze gevolgen en daarvoor de benodigde tijd nemen. Overhaaste besluitvorming is niet nodig omdat voor 2013 alleen mensen met een zorgindicatie zorgzwaartepakket 1 en 2 niet meer worden toegelaten in een verzorgingshuis. Dit betreft een beperkt aantal plaatsen binnen de locaties van Omring. In het regeerakkoord is vermeld dat deze maatregel vanaf 2016 ook gaat gelden voor mensen met een zorgzwaartepakket 4. Vanuit de overheid is nog te weinig bekend over de precieze uitwerking van deze maatregel. Zodra dit duidelijk wordt, zal Omring hiermee rekening houden voor haar verzorgingshuizen.

Contact met Omring

Vragen aan Omring 088 – 206 89 10 service@omring.nl

Omring in mijn buurt Voer uw postcode in en vind onze zorg en diensten in uw buurt.

24 uur per dag / 7 dagen per week 088 - 206 89 10