Omring wil hoog zorgniveau met arbeidspotentieel verbinden
Omring wil hoog zorgniveau met arbeidspotentieel verbinden
Omring wil hoog zorgniveau met arbeidspotentieel verbinden
Werken en opleiden > Nieuwsoverzicht Werken en opleiden > Omring wil hoog zorgniveau met arbeidspotentieel verbinden
Laatst geplaatste items

Samenwerking brengt project Poule Zorgvrijwilliger Iedereen kan weleens wat hulp gebruiken, variërend van eenmalig, een enkele keer tot aan langduri... Lees verder >


Omringlocatie Gezinspaviljoen zoekt diverse vrijwilligers Omringlocatie Gezinspaviljoen (Bovenkarspel) zoekt diverse vrijwilligers. Lees verder >


Omringlocatie Overvest zoekt diverse vrijwilligers Omringlocatie Overvest in Enkhuizen zoekt diverse vrijwilligers. Lees verder >

Alle nieuwsitems

Omring wil hoog zorgniveau met arbeidspotentieel verbinden

09 mei

De krapte op de arbeidsmarkt is nog niet voelbaar, maar dat gaat zeker komen. Volgens Victor van Dijk, voorzitter van de raad van bestuur van Omring, worden met name medewerkers op hoger beroepsonderwijs- (hbo) en wetenschappelijk onderwijs- (wo) niveau schaars.

De organisatie bereidt zich op verschillende manieren hierop voor. Het aanboren van het potentieel in de regio speelt een belangrijke rol. Omring biedt thuiszorg, revalidatiezorg en woonzorg in West-Friesland en de kop van Noord-Holland.

Vier speerpunten

‘Over 15 jaar is het aantal 75-plussers in onze regio verdubbeld’, zegt Victor van Dijk. ‘Dat zijn enorme aantallen oudere mensen die onze zorg nodig hebben. Bij hen thuis of in onze verpleeg- en verzorgingshuizen.’ Om aan die vraag te kunnen voldoen, heeft Omring vier speerpunten in het arbeidsmarktbeleid geformuleerd:

  • Meer medewerkers op hbo- en wo-niveau; 
  • Investeren in het opleiden van medewerkers; 
  • Meer leerlingplaatsen en daarvoor actief werven; 
  • Aanboren van het potentieel aan arbeidskrachten op lager niveau.

Leerlingplaatsen

Uit onderzoek is duidelijk naar voren gekomen dat de inbreng van medewerkers op hoger niveau leidt tot verbetering van de zorg. Victor van Dijk: ‘Denk aan verpleegkundig specialisten en de verpleegkundigen in de thuiszorgteams. Maar ook bijvoorbeeld een revalidatiearts. Die professionals moet je in je organisatie hebben en behouden voor de toekomst.’

Dit doet Omring door specifiek te werven. Daarnaast wil de organisatie investeren in het extra opleiden van medewerkers. Daarvoor ontwikkelt Omring een opleidingstraject. Dit gaat hand in hand met een uitbreiding van het aantal leerlingplaatsen.

‘Waarvoor we dan ook actief moeten werven’, voegt Victor van Dijk toe. ‘We moeten het aantrekkelijk maken om bij ons in een leertraject te komen. Zodat wij de kans krijgen om de leerlingen bekend te maken met het werk en te motiveren. Tegelijkertijd leidt het ook tot extra handen en dat komt weer ten goede aan de cliënt.’

Welzijn en zorg

Een interessante categorie voor Omring zijn de mensen op middelbaar beroepsonderwijs- (mbo) niveau en net daaronder. ‘Daar ligt een groot waardepotentieel in onze regio’, zegt Victor van Dijk. ‘Dat zijn mensen die meestal niet willen reizen voor hun werk, dus liever in de buurt aan de slag gaan.’

Op de korte termijn wil Omring deze mensen inzetten om een bijdrage te leveren aan het welzijn van cliënten. ‘Als gastvrouw bijvoorbeeld. Iemand die leuke activiteiten organiseert, een gezellige sfeer creëert. Dus niet direct de verzorgende kant.’

Op de langere termijn is die groep laaggeschoolden echter wel nodig om aan de groeiende zorgvraag te voldoen. ‘Over 15 jaar kunnen we de cliënten niet meer met vooral hooggeschoolden bedienen. Dan is het de uitdaging om zowel het niveau van de zorg hoog te houden én voldoende arbeidskrachten te hebben.’

Dit wil Omring bereiken met enerzijds hoogopgeleide professionals die kunnen structureren, organiseren en moeilijke zorg verlenen. Zij worden ondersteund door uitvoerende medewerkers, die precies zijn opgeleid voor dat wat ze moeten doen. Een opleiding toegespitst op de dagelijks zorg dus.

Om de plannen te verwezenlijken is samenwerking een succesfactor, weet Victor van Dijk. ‘Voor het uitbreiden van het aantal leerlingplaatsen en het benutten van de lokale arbeidsmarkt is de samenwerking met de regionale ROC’s essentieel.’ Dat is een belangrijk onderdeel van de uitvoeringsprogramma’s die Omring op dit moment uitwerkt.

Bronvermelding

Dit artikel is geschreven door Ingrid Brons en verscheen eerder op het platform In voor Zorg!

Contact met Omring

Vragen aan Omring 088 – 206 89 10 service@omring.nl

Omring in mijn buurt Voer uw postcode in en vind onze zorg en diensten in uw buurt.

24 uur per dag / 7 dagen per week 088 - 206 89 10