Stand van zaken Centrum voor levensvragen
Stand van zaken Centrum voor levensvragen
Stand van zaken Centrum voor levensvragen

Het Centrum voor Levensvragen bestaat nu 2 1/2 jaar en hierbij een stand van zaken.

Omring > Stand van zaken Centrum voor levensvragen
Laatst geplaatste items

Week van Zorg en Welzijn in Avenhorn De Week van Zorg en Welzijn vindt plaats van 12 t/m 17 maart 2018. Honderden zorg- en welzijnsorg... Lees verder >


Proeftuin opbouwen lokaal netwerk in Opmeer Drie gemeenten in Noord-Holland werkten mee aan een proeftuin 'Netwerkaanpak Wmo en bewegen'. Het... Lees verder >


Rodevlaggen-app op haar na Beste Zorgidee Omring wijkverpleegkundige Judith van Leeuwen drong met de rodevlaggen-app door tot de finale ‘He... Lees verder >

Alle nieuwsitems

Stand van zaken Centrum voor levensvragen

21 jun

Het Centrum voor Levensvragen is met veel enthousiasme in 2009 in West-Friesland opgestart. Inmiddels hebben ook de regio’s Zaanstreek-Waterland en Amsterdan-Diemen dit mooie initiatief opgepakt. Er is nu een algemene website www.centrumlevensvragen.nl waarbij doorgeklikt kan worden naar de eigen regio.

Stand van zaken in West-Friesland

Jaarlijks komen er in West-Friesland ongeveer 20 aanvragen van mensen binnen voor ondersteuning. Bijna altijd gaat het om ingrijpende levensvragen. Mensen die te maken krijgen met een ernstige ziekte, mensen die te horen hebben gekregen dat ze niet lang meer te leven hebben en mensen die de zin van het leven niet meer kunnen ontdekken. Wat al deze mensen gemeen hebben, is dat zij voor een gesprek hierover niet of moeilijk terecht kunnen in het eigen netwerk.

Het Centrum voor Levensvragen in West-Friesland probeert hiervoor ondersteuning te bieden. Er is een van groep van 8 geestelijk verzorgers die naast hun eigen werk en beroep voor het Centrum beschikbaar zijn. Zij hebben een eigen levensbeschouwelijke achtergrond (katholiek, protestants, humanistisch, boeddhistisch, islamitisch) maar zij volgen allen de levensloop en visie van degene die om ondersteuning vraagt. In de afgelopen 2 ½ jaar is gebleken dat verwijzingen vooral plaatsvinden via de zorgverleners (huisartsen, thuiszorg, vrijwilligersorganisaties, welzijn). Zij namen contact op met het Centrum voor Levensvragen namens hun cliënten of patiënten.

Zij kunnen hiervoor bellen naar telefoonnummer 06-13956823 en krijgen dan één van de telefoonvrijwilligers aan de lijn. Deze vrijwilliger probeert vervolgens een match te maken tussen de vraag en één van de geestelijk verzorgers.

Een voorbeeld in de praktijk

Het Centrum is gebeld door een verzorgende van de thuiszorg. Het gaat om een alleenstaande man van 83 jaar oud die alleen woont en te horen heeft gekregen dat hij niet meer lang te leven heeft. De zorg is zelf al goed geregeld. Dhr. de Reus (fictief) heeft zijn vrouw enige jaren geleden verloren en zijn kinderen wonen niet dichtbij. Er is redelijk, maar geen warm contact. Volgens de verzorgende van de thuiszorg heeft dhr. de Reus veel behoefte om te praten over zijn leven en over de dingen die hij in zijn ogen niet goed heeft gedaan. Dhr. de Reus is ook bang dat hij veel gaat lijden de komende tijd. Hij ligt hier elke nacht wakker van. In het verleden ging dhr. de Reus naar de katholieke kerk in zijn dorp, maar dit is al lang geleden. Toch zou hij graag weer iemand willen spreken met een katholieke achtergrond, als het maar een ruimdenkend iemand is.

Deze vraag komt bij één van de geestelijk verzorgers van het Centrum voor Levensvragen terecht. Er vinden drie lange gesprekken plaats met meneer. Er wordt gesproken over de toppen en dalen van het leven, schuld en spijt. Dhr. de Reus vindt rust door deze gesprekken en is meer in staat om te accepteren en te aanvaarden.

Themadagen

Vanaf het begin heeft het Centrum voor levensvragen in totaal 12 belangrijke themabijeenkomsten georganiseerd. Onder meer thema’s als het levensverhaal, boeddhisme, vriendschap, omgaan met schuld en spijt, angst en belevingsgerichte begeleiding bij dementie. Op 5 juli 2012 wordt de volgende themabijeenkomst georganiseerd. Ook in het najaar van 2012 gaan we verder met het organiseren van de themamiddagen.

Contact met Omring

Vragen aan Omring 088 – 206 89 10 service@omring.nl

Omring in mijn buurt Voer uw postcode in en vind onze zorg en diensten in uw buurt.

24 uur per dag / 7 dagen per week 088 - 206 89 10