ondertekening
Nieuw woonzorgcomplex helpt mensen met zware zorgvraag zolang mogelijk hun eigen leven voort te zetten
Nieuw woonzorgcomplex helpt mensen met zware zorgvraag zolang mogelijk hun eigen leven voort te zetten
Omring > Nieuw woonzorgcomplex helpt mensen met zware zorgvraag zolang mogelijk hun eigen leven voort te zetten
Laatst geplaatste items

Baanbrekende samenwerking Omring / VGZ Zorgorganisatie Omring en Coöperatie VGZ, waar Univé Zorg een onderdeel van is, gaan een meerjari... Lees verder >


Zo leuk kan zorg zijn! Altijd al willen weten hoe leuk zorg kan zijn? En wil jij graag werken bij een organisatie die pe... Lees verder >


Pilot palliatieve nachtzorg met vrijwilligers verdient vervolg In de laatste levensfase in je vertrouwde huis blijven; die wens leeft bij velen. De nodige onder... Lees verder >

Alle nieuwsitems

Nieuw woonzorgcomplex helpt mensen met zware zorgvraag zolang mogelijk hun eigen leven voort te zetten

15 feb

Mensen die niet zelf meer in staat zijn om zelfstandig thuis te wonen kunnen vanaf 2020 in Andijk, al dan niet met partner, in een veilige omgeving zolang mogelijk hun eigen leven voortzetten. Ook als het eigenlijk niet meer gaat.

Op 15 februari ondertekenden woningstichting Het Grootslag en Omring de samenwerkingsovereenkomst voor de herontwikkeling van een nieuw complex van 32 beschermd wonen eenheden met eigen sanitaire voorzieningen voor mensen met een zware zorgindicatie. Het Grootslag verhuurt de woningen en Omring levert de zorg. Bij de realisatie van het project is de lokale bevolking betrokken.

Bewoners betrokken bij realisatie

Met de sloop van drie woonblokken (jongerenwoningen) van Het Grootslag aan de Sorghvlietlaan en het verzorgingshuis Sorghvliet van Omring, komt er een groot terrein vrij in het centrum van Andijk. Dat was volgens Hans Kröger van Het Grootslag dé aanleiding om na te denken hoe dit stuk grond te benutten. “Hoe gaan we wonen en zorg vormgeven? Nu kunnen Omring en Het Grootslag wel van alles bedenken, wij wilden juist weten hoe de inwoners van Andijk hierover denken. Tijdens het ontwerpfestival, dat we in 2016 samen met Omring, gemeente Medemblik en Rabobank West-Friesland organiseerden, leverden 160 deelnemers hun ideeën aan hoe zij de toekomst van het centrum van Andijk zien. Die ideeën zijn meegenomen in de ontwerpvisie.”

Wonen met zorg

Het nieuwe woonzorgcomplex Sorghvliet wordt in groepen van acht appartementen gebouwd met een gezamenlijke buurt- en zitkamer. Elke bewoner beschikt straks over een tweekamer appartement met eigen keuken en badkamer. Partners mogen bij elkaar blijven wonen. In de buurtkamer kunnen de mensen elkaar onder andere ontmoeten en met elkaar eten. Het zorgcomplex maakt deel uit van een groter vernieuwingsplan onder de naam ‘Een lief plekje grond’.

De eerstvolgende stappen

De drie woonblokken worden begin 2019 gesloopt en daarna starten we met de realisatie van het nieuwe woonzorgcomplex Sorghvliet. We verwachten dat de oplevering in 2021 plaatsvindt.

Gezamenlijke opgave

Woningcorporaties, zorg- en welzijnsorganisaties en gemeenten staan voor de gezamenlijke opgave om kwetsbare groepen mensen in de wijk een thuis te geven. Die opgave gaat verder dan alleen aantallen woningen, maar gaat ook om woonvormen die aansluiten op de behoefte van kwetsbare bewoners zelf én om de woonomgeving. Rob Schutte van Omring: “In de zorg is er veel veranderd. Was voorheen de overheid verantwoordelijk voor het vastgoed, nu is de zorgaanbieder dit. Dat dwingt ons om goed na te denken hoe we zorg gaan leveren. Ouderen zijn niet gelijk, we kunnen niet spreken over één grote groep die op dezelfde manier zorg moet krijgen”, legt Rob uit. “Zij maken zelf keuzes, leiden een eigen leven en wonen zo lang mogelijk zelfstandig. We zijn blij dat we met deze samenwerkingsovereenkomst daarop in kunnen spelen.”

Enorme toename kwetsbare ouderen

De overheid wil dat kwetsbare groepen, zoals ouderen, langer zelfstandig blijven wonen. En ouderen willen dat veelal zélf ook. Ondertussen komt de vergrijzingsgolf op West-Friesland af. De groep 80 plussers verdrievoudigt de komende twintig jaar. Daarmee neemt het aantal kwetsbare ouderen evenredig toe; we worden immers ouder, maar niet per se gezonder oud. Meer mensen zullen de behoefte hebben aan een geschikte woning op een locatie waar ze beroep kunnen doen op hulp, ondersteuning én gezelschap!

Contact met Omring

Vragen aan Omring 088 – 206 89 10 service@omring.nl

Omring in mijn buurt Voer uw postcode in en vind onze zorg en diensten in uw buurt.

24 uur per dag / 7 dagen per week 088 - 206 89 10