nza
nza 1
nza 2

Volgens ons zijn er veel meer organisaties die goed presteren, maar wij vinden het fijn dat wij door de NZa in de gelegenheid worden gesteld om extra op kwaliteit in te zetten en een impuls te kunnen geven aan de personele bezetting.

Omring > NZa: 1,3 miljard extra voor betere zorg in verpleeghuizen
Laatst geplaatste items

Pilot palliatieve nachtzorg met vrijwilligers verdient vervolg In de laatste levensfase in je vertrouwde huis blijven; die wens leeft bij velen. De nodige onder... Lees verder >


De allernieuwste revalidatieapparatuur in Den Koogh Sneller, beter en prettiger revalideren Het Omring Revalidatiecentrum in Den Koogh beschikt sind... Lees verder >


Zorgorganisaties slaan handen ineen voor een gezamenlijke spoed- en herstelzorg Zorgorganisaties in West-Friesland en de Kop van Noord-Holland slaan de handen ineen om een gezam... Lees verder >

Alle nieuwsitems

NZa: 1,3 miljard extra voor betere zorg in verpleeghuizen

31 mrt

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft doorgerekend wat de financiële effecten zijn als verpleeghuizen zorg verlenen op basis van het onlangs vastgestelde kwaliteitskader verpleeghuiszorg. Het uitgangspunt van de NZa is goede, betaalbare, toegankelijke zorg voor kwetsbare burgers. De NZa heeft gesproken met vele bestuurders en medewerkers uit verpleeghuizen. Uit deze gesprekken en op basis van onderzoek blijkt dat er een aantal verpleeghuizen is dat vrijwel voldoet aan de eisen die het Zorginstituut onlangs in zijn kwaliteitskader heeft geformuleerd. Opvallend is volgens de NZa dat deze aanbieders in staat zijn om meer directe zorg aan bewoners te leveren dan andere verpleeghuizen onder gelijke omstandigheden. Uit onderzoek blijkt dat deze goede verpleeghuizen er in slagen meer geld aan zorg te besteden en hun personeel beter in te zetten dan anderen.

Omring een van de volgens de NZa goede zorgorganisaties

Omring wordt door de NZa genoemd als een van de goede zorgorganisaties. Dit is natuurlijk fijn en we beschouwen het dan ook als een erkenning voor alle Omringers die zich iedere dag, samen met familie en vrijwilligers, inzetten voor de bewoners.

De Volkskrant vroeg Omring deze week over dit nieuws om een reactie. Bestuursvoorzitter Jolanda Buwalda hierover in de Volkskrant van 31 maart 2017:

“Volgens ons zijn er veel meer organisaties die goed presteren, maar wij vinden het fijn dat wij door de NZa in de gelegenheid worden gesteld om extra op kwaliteit in te zetten en een impuls te kunnen geven aan de personele bezetting. Omring besteedt relatief veel geld aan directe zorg. We hebben bezuinigd op overhead, niet op uitvoerend personeel. Wij investeren veel in de opleidingen van ons personeel. We hebben relatief weinig uitzendkrachten. Familie en vrijwilligers betrekken we bij de zorg. Toch ervaren we, ondanks onze inzet om onze bewoners de beste zorg te bieden, dagelijks de werkdruk. Wij vinden het noodzakelijk dat er extra geld naar ouderenzorg gaat, zeker nu de nieuwe bewoners bij ons komen met een steeds zwaardere vraag naar zorg.”

Vervolg

Hoe dit nieuws zich de komende tijd zal ontwikkelen, is nu nog moeilijk te zeggen. Hopelijk levert dit mogelijkheden op om de persoonlijke zorg te versterken en meer balans in het werk te vinden.

In de media

Lees hier het bericht van de Nederlandse Zorgautoriteit
Lees hier het artikel van de Volkskrant inclusief onze reactie

Contact met Omring

Vragen aan Omring 088 – 206 89 10 service@omring.nl

Omring in mijn buurt Voer uw postcode in en vind onze zorg en diensten in uw buurt.

24 uur per dag / 7 dagen per week 088 - 206 89 10