Wijkverpleegkundig genootschap
Nederlands Wijkverpleegkundig genootschap
OMring initiatiefnemer wijkverpleegkundig genootschap

De oprichting van het NWG is een gezamenlijk initiatief van de wijkverpleegkundigen van vijf zorgorganisaties verspreid over het land: Espria (Evean, Icare en Meander), Florence, Omring, Sensire en ZZG. Omring wil hiermee op actieve wijze een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de wijkverpleegkundige.

Omring > Nederlands Wijkverpleegkundig genootschap versnelt professionalisering wijkverpleegkundige functie
Laatst geplaatste items

Pilot palliatieve nachtzorg met vrijwilligers verdient vervolg In de laatste levensfase in je vertrouwde huis blijven; die wens leeft bij velen. De nodige onder... Lees verder >


De allernieuwste revalidatieapparatuur in Den Koogh Sneller, beter en prettiger revalideren Het Omring Revalidatiecentrum in Den Koogh beschikt sind... Lees verder >


Zorgorganisaties slaan handen ineen voor een gezamenlijke spoed- en herstelzorg Zorgorganisaties in West-Friesland en de Kop van Noord-Holland slaan de handen ineen om een gezam... Lees verder >

Alle nieuwsitems

Nederlands Wijkverpleegkundig genootschap versnelt professionalisering wijkverpleegkundige functie

11 mei

De nieuwe wijkverpleegkundige functie verder professionaliseren. Dat is wat het nieuw opgerichte Nederlands Wijkverpleegkundig Genootschap (NWG) zich ten doel stelt. De nadruk ligt daarbij op eenduidige diagnostiek, sterke positionering in de eerste lijn en meetbaar maken van de maatschappelijke impact. Op woensdag 11 mei gaat dit initiatief van start met een conferentie in Utrecht.

De Nederlandse samenleving erkent het belang van goede wijkverpleegkundige zorg. En wel sterker dan ooit tevoren. Reden hiervan is de nieuwe visie op gezondheid en het veranderde beeld van de ouder wordende mens. Nederlanders willen langer zelfstandig thuis blijven wonen. Daardoor stijgt de complexiteit van de zorgvraag in de thuissituatie. Immers, waar mensen vroeger sneller naar een woonzorgcentrum verhuisden, ervaren ze nu veelal thuis dat hun gezondheid vermindert.

Maatschappelijke impact

Wijkverpleegkundige Jolanda Roelofsen van zorgorganisatie Omring is één van de initiatiefnemers. “De wijkverpleegkundige professie verdient een stevige positie in het zorgveld. Met elkaar willen we een volwaardige beroepsgroep neerzetten. De hoogste prioriteit gaat naar een eenduidige diagnostiek voor alle wijkverpleegkundigen. Ons tweede oogmerk is het meetbaar maken van de maatschappelijke impact die wij leveren en als derde spannen we ons in voor een goede profilering in de eerstelijnszorg. Onze intensieve samenwerking met sociale wijkteams, huisartsen en ziekenhuizen vormt hierbij een belangrijke basis.”

Aantoonbare meerwaarde

Er hangt tegenwoordig nogal wat af van de wijkverpleegkundige functie, vindt Roelofsen. “Met de verschuiving van de thuiszorg van de AWBZ naar de ZVW zijn de zorgverzekeraars immers risicodragend geworden voor deze zorg. De druk om prestaties te laten zien, is dan ook groot. Als wijkverpleegkundige zien we iedere dag de impact van ons werk bij de cliënt, wij weten dat we meerwaarde kunnen leveren. Waar het om gaat, is dat we nu tijd nodig hebben om deze impact inzichtelijk te maken. Die tijd moeten wij als wijkverpleegkundigen claimen.” Zwaardere zorg voorkomen Volgens Roelofsen zijn financiers geneigd de beschikbare middelen voor de inzet van de wijkverpleegkundigen te beperken. “Zij zouden juist moeten investeren in de wijkverpleegkundige om de hogere kosten van een ziekenhuis of huisarts te besparen. Wat we als NWG duidelijk moeten maken is dat een goede diagnose tijd kost. Dit is een serieuze en zwaardere taak waarvoor geld nodig is. Door aan de voorkant te investeren, bespaar je op de langere termijn omdat je zwaardere zorg voorkomt. Onze ervaring is dat die bezuiniging vele malen groter is dan de kosten die je in de beginfase investeert. De komende tijd maken we deze gegevens meetbaar.“

Essentieel belang

De oprichting van het NWG is een gezamenlijk initiatief van de wijkverpleegkundigen van vijf zorgorganisaties verspreid over het land: Espria (Evean, Icare en Meander), Florence, Omring, Sensire en ZZG. De besturen van deze organisaties faciliteren de wijkverpleegkundigen. “Wij willen op actieve wijze een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de wijkverpleegkundige,” zegt bestuurder Jolanda Buwalda van Omring. “Dit doen wij vanuit de overtuiging dat de wijkverpleegkundige zorg van essentieel belang is voor de kwaliteit van leven van cliënten. Met het initiatief NWG stellen wij onze organisatiekracht ter beschikking aan wijkverpleegkundigen. Zo kunnen zij hun professionele ontwikkeling en hun profilering in het eerstelijns speelveld versterken. In de praktijk betekent dit dat we bij de start tijd en geld ter beschikking stellen. Wij nodigen collega-organisaties dan ook nadrukkelijk uit om zich bij ons aan te sluiten. De ondersteuning blijft totdat het NWG zelfstandig kan draaien op de inzet en het lidmaatschap van haar leden.”

Contact met Omring

Vragen aan Omring 088 – 206 89 10 service@omring.nl

Omring in mijn buurt Voer uw postcode in en vind onze zorg en diensten in uw buurt.

24 uur per dag / 7 dagen per week 088 - 206 89 10