Ondertekening convenant Medicatieveiligheid
Ondertekening convenant Medicatieveiligheid
Ondertekening convenant Medicatieveiligheid

Op woensdag 10 juni ondertekenden 25 organisaties in Hoorn het convenant ‘Medicatieveiligheid in de thuissituatie in de regio Noord-Holland Noord’. Een belangrijke stap richting de juiste voorschrijving, aflevering en gebruik van geneesmiddelen in de thuissituatie. Het convenant is tot stand gekomen door intensieve samenwerking van apothekers, huisartsen en thuiszorgorganisaties.

Omring > Ondertekening convenant Medicatieveiligheid
Laatst geplaatste items

De Zorgcirkel en Omring werken samen in GRZPLUS GRZPLUS is het samenwerkingsverband van De Zorgcirkel en Omring op het gebied van geriatrische re... Lees verder >


Nieuw woonzorgcomplex helpt mensen met zware zorgvraag zolang mogelijk hun eigen leven voort te zetten Op 15 februari ondertekenden woningstichting Het Grootslag en Omring de samenwerkingsovereenkomst... Lees verder >


Baanbrekende samenwerking Omring / VGZ Zorgorganisatie Omring en Coöperatie VGZ, waar Univé Zorg een onderdeel van is, gaan een meerjari... Lees verder >

Alle nieuwsitems

Ondertekening convenant Medicatieveiligheid

10 jun

Op woensdag 10 juni ondertekenden 25 organisaties in Hoorn het convenant ‘Medicatieveiligheid in de thuissituatie in de regio Noord-Holland Noord’. Een belangrijke stap richting de juiste voorschrijving, aflevering en gebruik van geneesmiddelen in de thuissituatie. Het convenant is tot stand gekomen door intensieve samenwerking van apothekers, huisartsen en thuiszorgorganisaties.

Veiligheid voor patiënten

De gemaakte afspraken in het convenant beogen medicatieveiligheid in de thuissituatie voor inwoners van de regio Noord-Holland Noord. Zo lang mogelijk zelfstandig en zelfredzaam thuis wonen is het uitgangspunt binnen dit convenant. De veiligheid rond medicatiegebruik wordt vergroot doordat de cliënt, huisarts, apotheker en de thuiszorg nauw samenwerken en weten wie welke rol en verantwoordelijkheid heeft. Iedere discipline is bekend met de mogelijkheden die er zijn op het gebied van het aanreiken en toedienen van medicatie. Ook hebben de nieuwe afspraken rond medicatieveiligheid als voordeel dat partijen elkaar makkelijker weten te vinden. Bijvoorbeeld over het gebruik en de risico’s die gezien worden. Er kunnen dan overwegingen gemaakt worden met de cliënt, de huisarts, de apotheker en de thuiszorg over wat meest veilige stap kan zijn bij inname van medicatie.

De 25 organisaties

De organisaties die woensdag 10 juni het convenant ondertekenden (zie ook foto) op een rij:

Omring, Actiezorg, Stichting Alkcare, Buurtzorg, De Nieuwe Marke, De Pieter Raat Stichting, Zorgcirkel, Evean, Gunstzorg, Magentazorg, Stichting Zorgbedrijf Noord-Holland, Stichting Zorghulp Westfriesland en Stichting Hulpvaardig Zorg BV, ViVa! Zorggroep, ZieZeZo Gespecialiseerde Kindzorg, Kids to CareKids2care Kinderthuiszorg & Kinderhospice, Zorggroep Samen, Stichting Vrijwaard, Zorggroep Tellus, Wilgaerden, Coöperatie van Apothekers Kop van Noord-Holland, Apothekersvereniging Noord-Kennemerland, Vereniging Westfriese Apothekers, HONK, HKN en de WFHO (Westfriese Huisartsenorganisatie).

Afbeeldingen Ondertekening convenant Medicatieveiligheid

Convenant Vorige foto Volgende foto
ConvenantAfbeelding 1/2

Contact met Omring

Vragen aan Omring 088 – 206 89 10 service@omring.nl

Omring in mijn buurt Voer uw postcode in en vind onze zorg en diensten in uw buurt.

24 uur per dag / 7 dagen per week 088 - 206 89 10