Plannen Omring gehonoreerd!
Plannen Omring gehonoreerd!
Plannen Omring gehonoreerd!

De voorstellen van Lindendael en Buitenveld zijn samen met 149 andere voorstellen om de kwaliteit van Nederlandse verpleeghuizen te verbeteren, door cliëntenraden en zorgverleners positief beoordeeld!

Omring > Plannen Omring gehonoreerd!
Laatst geplaatste items

De Zorgcirkel en Omring werken samen in GRZPLUS GRZPLUS is het samenwerkingsverband van De Zorgcirkel en Omring op het gebied van geriatrische re... Lees verder >


Nieuw woonzorgcomplex helpt mensen met zware zorgvraag zolang mogelijk hun eigen leven voort te zetten Op 15 februari ondertekenden woningstichting Het Grootslag en Omring de samenwerkingsovereenkomst... Lees verder >


Baanbrekende samenwerking Omring / VGZ Zorgorganisatie Omring en Coöperatie VGZ, waar Univé Zorg een onderdeel van is, gaan een meerjari... Lees verder >

Alle nieuwsitems

Plannen Omring gehonoreerd!

21 jul

De voorstellen van Lindendael en Buitenveld zijn samen met 149 andere voorstellen om de kwaliteit van Nederlandse verpleeghuizen te verbeteren, door cliëntenraden en zorgverleners positief beoordeeld! Lindendael en Buitenveld krijgen van het ministerie van VWS de ruimte om verder te werken aan goede zorg door de ogen van de cliënt en het schrappen van administratieve rompslomp. Wij zijn heel trots op dit resultaat! De locaties zijn inmiddels gestart met het voorwerk. De officiële kick-offs volgen nog.

Beoordeling plannen

De voorstellen van de instellingen zijn beoordeeld door leden van cliëntenraden, professionals in de zorg en medewerkers van de leden van de Taskforce Kwaliteit Verpleeghuiszorg. Ze zijn geselecteerd omdat ze bijdragen aan de verbetering van de kwaliteit van zorg, gezien door de ogen van de cliënt, of vanwege voorstellen voor het wegnemen van regels die niets toevoegen. Dit resultaat tekent wat Van Rijn betreft hoe groot de ambitie van de zorgsector is. Van Rijn informeert vandaag de Tweede Kamer over de voorstellen.

Regelruimte

Bij voorstellen van zo’n 60 zorgaanbieders (samen ongeveer 270 locaties) kunnen kwaliteitsverbeteringen gerealiseerd worden, zonder dat regelruimte nodig is. Deze zorgaanbieders kunnen direct van start. Bij de voorstellen van zo’n 90 zorgaanbieders, waaronder ook Lindendael en Buitenveld wordt om regelruimte gevraagd om kwaliteitsverbetering te kunnen realiseren. De regelruimte wordt samen met de zbo’s, de zorgkantoren en de zorgaanbieders uitgewerkt in de periode tot aan half oktober.

Lindendael

Het voorstel van Lindendael met als titel ‘in verbinding’ heeft als doel de bewoner nog meer in het hart van de zorg en ondersteuning te zetten. Kortom, de bewoner staat aan het roer als het gaat om zijn wensen en behoeften en evalueert zelf de zorg en behandeling die hij ontvangt. Niet de regeltjes, maar de mening van de bewoner is de basis voor de kwaliteit van zorg. Binnen Lindendael staat zijn er al diverse initiatieven waar de bewoner centraal staat in de zorg en ondersteuning. Met dit plan wil Lindendael net dat stapje extra zetten.

Buitenveld

Het voorstel van Buitenveld met als titel ‘ruimte’ heeft ook als doel de wensen van de bewoner en zijn familie leidend te laten zijn voor de manier waarop welzijn en zorg binnen Buitenveld wordt georganiseerd. Er wordt gekeken vanuit mogelijkheden en creatieve oplossingen, waar nodig worden de regels opgerekt. Voor mensen met geheugenproblemen willen we het mogelijk maken om bij verhuizing naar Buitenveld voor een open afdeling te kunnen kiezen. Wij zoeken hierin de grenzen op van wat mogelijk is en stellen het moment van verhuizing naar een gesloten groep dan ook zo lang mogelijk uit.

Meer weten?

Klik dan hier voor meer informatie vanuit VWS of neem contact met ons op via 088 206 89 10 of .

Contact met Omring

Vragen aan Omring 088 – 206 89 10 service@omring.nl

Omring in mijn buurt Voer uw postcode in en vind onze zorg en diensten in uw buurt.

24 uur per dag / 7 dagen per week 088 - 206 89 10