Inkomen RvB Omring binnen landelijk vastgestelde norm
Inkomen RvB Omring binnen landelijk vastgestelde norm
Inkomen RvB Omring binnen landelijk vastgestelde norm

De laatste tijd is de beloning van bestuurders in de zorg een actueel onderwerp in de maatschappij en in de media. Ook de Raad van Bestuur van Omring is in deze berichten onderwerp van gesprek.

Omring > Inkomen RvB Omring binnen landelijk vastgestelde norm
Laatst geplaatste items

Pilot palliatieve nachtzorg met vrijwilligers verdient vervolg In de laatste levensfase in je vertrouwde huis blijven; die wens leeft bij velen. De nodige onder... Lees verder >


De allernieuwste revalidatieapparatuur in Den Koogh Sneller, beter en prettiger revalideren Het Omring Revalidatiecentrum in Den Koogh beschikt sind... Lees verder >


Zorgorganisaties slaan handen ineen voor een gezamenlijke spoed- en herstelzorg Zorgorganisaties in West-Friesland en de Kop van Noord-Holland slaan de handen ineen om een gezam... Lees verder >

Alle nieuwsitems

Inkomen RvB Omring binnen landelijk vastgestelde norm

30 jan

De laatste tijd is de beloning van bestuurders in de zorg een actueel onderwerp in de maatschappij en in de media. Ook de Raad van Bestuur van Omring is in deze berichten onderwerp van gesprek. Zo stelde de Socialistische Partij Hoorn hierover enkele vragen aan het college. Er wordt in bepaalde berichten rond dit onderwerp gesuggereerd dat het huidige bestuur meer verdient dan de wettelijke en juridische afspraken over beloning. Omring hecht groot belang aan helderheid rond dit onderwerp: het inkomen van het bestuur ligt binnen de landelijk vastgestelde normen.

Wet Normering Topinkomens (WNT)

Vanaf 1 januari 2013 is de Wet Normering Topinkomens (WNT) van toepassing op de beloning van bestuurders in o.a. de zorgsector. Deze wet stelt een wettelijk maximum voor de beloning van bestuurders vast. Deze bestaat uit:

  • het salaris
  • het werkgeversdeel van sociale verzekeringspremies
  • belastbare onkostenvergoedingen
  • componenten voor onkostenvergoeding en het werkgeversdeel van het pensioen e.d.

Het huidige bestuur van Omring blijft hier onder het wettelijk maximum en daarmee verplicht de Raad van Toezicht (als werkgever van de Raad van Bestuur) zich volledig aan de gestelde wetgeving. Hoe de vergoeding is opgebouwd is openbaar en terug te lezen in de jaarverslagen.
Vanaf januari 2016 gaat de vernieuwde Wet Normering Topinkomens (WNT-2) in. Ook daar zal Omring zich aan verplichten.

Continuïteit van zorg en werkgelegenheid

Het beeld dat Omring de top fors laat verdienen en aan de andere kant salarissen van personeel in de zorg verlaagd of zelfs personeel zou ontslaan, klopt niet met de werkelijkheid. Ja, we staan voor een periode van krimp. Onder andere door afbouw van verzorgingshuisplaatsen en kortingen op tarieven.

We doen er echter alles aan om ontslagen in de directe zorg te voorkomen. Ook in deze moeilijke tijd blijft het overeind houden van de werkgelegenheid in de regio een van de uitgangspunten. Dat Omring hier binnen de verschillende contracten met financiers wel de ruimte voor moet krijgen lijkt vanzelfsprekend.

We doen er dus alles aan de om medewerkers in de zorg te ontzien. Dit betekent wel dat we inkrimpen op het gebied van management en overhead tot een voor de sector zeer bescheiden niveau. Hierbij gaan tientallen banen verloren. We stellen ons hier, zoals altijd, op als een sociaal werkgever en investeren in goede oplossingen. Voor een groot deel van de collega’s binnen het management en de overhead is dit al gelukt en voor de overige groep gaat dit ons ook lukken.

Dus in tegenstelling tot het beeld dat zo nu en dan en in media en maatschappij voorbij komt, staat behoud van werkgelegenheid in de zorg en dienstverlening en de continuïteit van zorg aan onze klanten bij Omring altijd voorop. Van Hoorn tot en met Texel. Daar kunt u op rekenen. Nu en in de toekomst.

Contact met Omring

Vragen aan Omring 088 – 206 89 10 service@omring.nl

Omring in mijn buurt Voer uw postcode in en vind onze zorg en diensten in uw buurt.

24 uur per dag / 7 dagen per week 088 - 206 89 10