Gemeente en partners ondertekenen Convenant Gebiedsgericht werken
Gemeente en partners ondertekenen Convenant Gebiedsgericht werken
Gemeente en partners ondertekenen Convenant Gebiedsgericht werken

Op dinsdag 27 januari hebben wethouders Nel Douw en Michiel Pijl en de manager gebiedsteams 1.Hoorn Jessica van der Bilt, namens gemeente Hoorn het convenant Gebiedsgericht werken 2015-2017 ondertekend. In deze overeenkomst staan afspraken over de manier waarop de gemeente en de betrokken partners samenwerken binnen de teams van 1.Hoorn.

Omring > Gemeente en partners ondertekenen Convenant Gebiedsgericht werken
Laatst geplaatste items

Pilot palliatieve nachtzorg met vrijwilligers verdient vervolg In de laatste levensfase in je vertrouwde huis blijven; die wens leeft bij velen. De nodige onder... Lees verder >


De allernieuwste revalidatieapparatuur in Den Koogh Sneller, beter en prettiger revalideren Het Omring Revalidatiecentrum in Den Koogh beschikt sind... Lees verder >


Zorgorganisaties slaan handen ineen voor een gezamenlijke spoed- en herstelzorg Zorgorganisaties in West-Friesland en de Kop van Noord-Holland slaan de handen ineen om een gezam... Lees verder >

Alle nieuwsitems

Gemeente en partners ondertekenen Convenant Gebiedsgericht werken

30 jan

Op dinsdag 27 januari hebben wethouders Nel Douw en Michiel Pijl en de manager gebiedsteams 1.Hoorn Jessica van der Bilt, namens gemeente Hoorn het convenant Gebiedsgericht werken 2015-2017 ondertekend. In deze overeenkomst staan afspraken over de manier waarop de gemeente en de betrokken partners samenwerken binnen de teams van 1.Hoorn.

Sinds 1 januari 2015 ligt de verantwoordelijkheid en regie voor zorg en (opvoed-) ondersteuning bij de gemeente. Binnen gemeente Hoorn is er gekozen voor een gebiedsgerichte aanpak onder de noemer 1.Hoorn. De teams van 1.Hoorn bestaan uit deskundigen die samenwerken op het gebied van zorg, welzijn, opvoeden en opgroeien.

Deskundigheid

Binnen 1.Hoorn werken professionals van verschillende organisaties. In totaal werken ongeveer zeventig deskundigen samen vanuit verschillende terreinen zoals de ouderenzorg, jeugdgezondheidszorg en jeugdhulp, Wmo en ondersteuning aan mensen met een psychische en/of verstandelijke beperking. Deze samenwerking binnen 1.Hoorn is nu vastgelegd in het convenant. De volgende organisaties hebben daarom het convenant Gebiedsgericht werken 2015-2017 ondertekend: GGD Hollands Noorden, Lijn 5, MEE Noordwest-Holland, Parlan, Stichting de Praktijk, Samis, GGZ NHN Jeugd, Stichting Netwerk, WerkSaam Westfriesland, Stichting Netwerk, De Wering, RIBW Zaanstreek Waterland West-Friesland, Omring: thuisbegeleiding en wijkverpleging.

Doel van het convenant

Met de ondertekening van dit convenant geven de betrokken partners aan zich gezamenlijk te willen inzetten voor de zorg en ondersteuning aan de inwoners van de gemeente Hoorn. Convenantpartners spannen zich optimaal in om de zorg ook dicht bij de inwoner te brengen. En er wordt gezamenlijk gewerkt volgens het principe ‘1 gezin, 1 plan, 1 regisseur’. Als er verschillende problemen binnen een gezin spelen (bijvoorbeeld op gebied van opvoeding, school of inkomen), worden deze problemen niet apart aangepakt, maar als één samenhangend geheel. De professionals van 1.Hoorn werken hierbij ook nauw samen met diverse instellingen zoals het onderwijs, de huisarts, het ziekenhuis, de wijkagent en de diverse voorschoolse voorzieningen. Als er meer intensieve of gespecialiseerde zorg nodig is, dan wordt deze zorg ook geregeld. Gewoon waar het kan en speciaal als het moet.

Afbeeldingen Gemeente en partners ondertekenen Convenant Gebiedsgericht werken

Gemeente en partners ondertekenen Convenant Gebiedsgericht werken Vorige foto Volgende foto
Gemeente en partners ondertekenen Convenant Gebiedsgericht werkenAfbeelding 1/1

Contact met Omring

Vragen aan Omring 088 – 206 89 10 service@omring.nl

Omring in mijn buurt Voer uw postcode in en vind onze zorg en diensten in uw buurt.

24 uur per dag / 7 dagen per week 088 - 206 89 10