Omring Kraamzorg
Omring Kraamzorg
Omring Kraamzorg

Omring is blij dat zij overeenstemming heeft bereikt met stichting Kraamzorg de Waarden Groep om de activiteiten van haar dochter Omring Kraamzorg over te nemen.

Omring > Omring Kraamzorg voornemens over te gaan naar Kraamzorg de Waarden
Laatst geplaatste items

De Zorgcirkel en Omring werken samen in GRZPLUS GRZPLUS is het samenwerkingsverband van De Zorgcirkel en Omring op het gebied van geriatrische re... Lees verder >


Nieuw woonzorgcomplex helpt mensen met zware zorgvraag zolang mogelijk hun eigen leven voort te zetten Op 15 februari ondertekenden woningstichting Het Grootslag en Omring de samenwerkingsovereenkomst... Lees verder >


Baanbrekende samenwerking Omring / VGZ Zorgorganisatie Omring en Coöperatie VGZ, waar Univé Zorg een onderdeel van is, gaan een meerjari... Lees verder >

Alle nieuwsitems

Omring Kraamzorg voornemens over te gaan naar Kraamzorg de Waarden

01 dec

Hoorn – Omring is blij dat zij overeenstemming heeft bereikt met stichting Kraamzorg de Waarden Groep om de activiteiten van haar dochter Omring Kraamzorg over te nemen. Redenen voor het vinden van een overnamepartner is de wens van Omring om zich primair te richten op persoonlijke verzorging en verpleging aan mensen die tijdelijk of blijvend een verminderde gezondheid hebben. Daarnaast is Omring Kraamzorg te klein om de kraamzorg rendabel te organiseren. Bij de voorgenomen overgang zijn 132 medewerkers betrokken. Door de overname blijven de kraamzorg en werkgelegenheid in de regio behouden.

Twee redenen voor overname

Omring wil graag van betekenis blijven met persoonlijke en deskundige verzorging en verpleging. Aan volwassenen, ouderen, chronisch zieken en kwetsbare mensen die tijdelijk of blijvend een verminderde gezondheid hebben. Zoals zorg voor mensen met dementie of voor mensen die willen herstellen of revalideren. Bij voorkeur thuis en als dit niet meer gaat in onze woonlocaties. Daarnaast is Omring Kraamzorg te klein om kraamzorg rendabel te organiseren. Krachtenbundeling is nodig om de lagere tarieven en sterke concurrentie op te kunnen vangen. Om deze redenen heeft Omring het voornemen de activiteiten van Omring Kraamzorg over te dragen aan Kraamzorg de Waarden.

Genoemde partijen verwachten een definitieve overeenkomst te kunnen sluiten waarbij zij streven naar een overnamedatum tussen 1 januari en1 maart 2016. De daadwerkelijke overnamedatum hangt af van toestemming van de Nederlandse Zorgautoriteit. De overname is in nauw overleg met de Ondernemingsraad en de centrale cliëntenraad voorbereid. Zij hebben positief geadviseerd. Het personeel en de vakbonden begrijpen de overname.

Nieuwe kans voor Kraamzorg de Waarden

Stichting Kraamzorg de Waarden Groep levert met 900 medewerkers in circa 14.000 gezinnen per jaar kraamzorg. Zij biedt al bijna twintig jaar uitsluitend kraamzorg en aanverwante diensten en artikelen. De organisatie verleent zorg in een groot deel van midden Nederland en breidt met het aangrenzende werkgebied van Omring Kraamzorg haar werkgebied uit naar Noord-Holland Noord en een deel van Friesland. Kraamzorg de Waarden heeft kwaliteit en zorg voor medewerkers hoog in het vaandel staan en doet er alles aan om klanten zorgeloos te laten genieten tijdens de kraamtijd.

Continuïteit in relatie

Belangrijk uitgangspunt bij de voorgenomen overname is het behouden van de continuïteit in de relatie tussen klanten en medewerkers. Door de overname zijn klanten ervan verzekerd dat zij hun vertrouwde hulp zoveel mogelijk ontvangen. De kraamverzorgenden behouden hun baan onder dezelfde voorwaarden als bij Omring Kraamzorg. Omdat Omring Kraamzorg een bekende naam is in deze regio zal de organisatie onder deze naam verder gaan: ‘Omring Kraamzorg – De Waarden’.


Voor vragen over dit bericht kunt u terecht bij Ilja Haenen, communicatieadviseur (06-46598453).

Contact met Omring

Vragen aan Omring 088 – 206 89 10 service@omring.nl

Omring in mijn buurt Voer uw postcode in en vind onze zorg en diensten in uw buurt.

24 uur per dag / 7 dagen per week 088 - 206 89 10