Overname Omring Thuisservice (OTS)
Overname Omring Thuisservice (OTS)
Overname Omring Thuisservice (OTS)

Omring heeft overeenstemming bereikt met TSN Thuiszorg en Zorgkompas om de activiteiten van haar dochter OTS bv (leverancier van hulp bij het huishouden) over te laten nemen.

Omring > Overname Omring Thuisservice (OTS)
Laatst geplaatste items

Pilot palliatieve nachtzorg met vrijwilligers verdient vervolg In de laatste levensfase in je vertrouwde huis blijven; die wens leeft bij velen. De nodige onder... Lees verder >


De allernieuwste revalidatieapparatuur in Den Koogh Sneller, beter en prettiger revalideren Het Omring Revalidatiecentrum in Den Koogh beschikt sind... Lees verder >


Zorgorganisaties slaan handen ineen voor een gezamenlijke spoed- en herstelzorg Zorgorganisaties in West-Friesland en de Kop van Noord-Holland slaan de handen ineen om een gezam... Lees verder >

Alle nieuwsitems

Overname Omring Thuisservice (OTS)

05 feb

Omring heeft overeenstemming bereikt met TSN Thuiszorg en Zorgkompas om de activiteiten van haar dochter OTS bv (leverancier van hulp bij het huishouden) over te laten nemen. Hiervoor zijn twee redenen. Omring wil zich primair richten op verpleging en verzorging en OTS draait met verlies. Bij de overname zijn bijna 5000 klanten en ruim 1200 medewerkers betrokken. Door de overname blijven de hulp en werkgelegenheid behouden.

Focus op verpleging en verzorging

Door de vergrijzing stijgen de kosten voor de zorg. Om de zorg betaalbaar en beschikbaar te houden, heeft de overheid maatregelen aangekondigd. Deze ontwikkelingen hebben invloed op Omring. Daarom gaat Omring zich primair richten op verpleging en verzorging. Daarnaast lijdt OTS verlies en ziet onvoldoende mogelijkheden om dat om te buigen naar een positief resultaat. Om deze redenen heeft Omring het voornemen de activiteiten van OTS over te laten nemen door TSN Thuiszorg en Zorgkompas. Genoemde partijen verwachten een definitieve overeenkomst te kunnen sluiten, met een overnamedatum tussen 1 maart en 1 april a.s. De daadwerkelijke overnamedatum hangt af van toestemming van de Nederlandse Zorgautoriteit. De vakbonden, OR en cliëntenraad zijn betrokken bij de overname. Gemeenten, medewerkers en klanten zijn over de overname geïnformeerd.

Bekende organisaties in de regio

TSN Thuiszorg en Zorgkompas zijn bekende organisaties voor gemeenten in de regio’s waar OTS hulp bij het huishouden levert (West-Friesland, Kop van Noord-Holland en Texel). Beide organisaties leveren al jarenlang hulp bij het huishouden aan klanten in de regio en zijn in staat om dit op succesvolle wijze te organiseren. Zij zien de veranderingen in de Wmo (per 1 januari 2015) als kans om hun activiteiten verder uit te breiden.

Continuïteit in relatie

Belangrijk uitgangspunt bij de overname van de hulp bij het huishouden van Omring is continuïteit in de relatie tussen klanten en medewerkers. Door de overname zijn klanten ervan verzekerd dat zij hun vertrouwde hulp zoveel mogelijk houden. Medewerkers voor hulp bij het huishouden behouden hun baan onder dezelfde voorwaarden als bij OTS.

Contact met Omring

Vragen aan Omring 088 – 206 89 10 service@omring.nl

Omring in mijn buurt Voer uw postcode in en vind onze zorg en diensten in uw buurt.

24 uur per dag / 7 dagen per week 088 - 206 89 10