Wereld Alzheimerdag en Omring
Wereld Alzheimerdag en Omring
Wereld Alzheimerdag en Omring

Op vrijdag 21 september 2012 was het Wereld Alzheimer Dag. Omring doet aan diverse activiteiten mee in de regio om extra aandacht te vragen voor dementie.

Omring > Wereld Alzheimer Dag en Omring
Laatst geplaatste items

Bezoek Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) aan Sorghvliet De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) bezoekt zorgorganisaties om toezicht te houden op de ... Lees verder >


Zorginnovatie door samenwerking in ouderenzorg Zorginnovatie door samenwerking in ouderenzorg. Samenwerking Hogeschool van Amsterdam, Omring en ... Lees verder >


Omring transparant over kwaliteit Bij Omring zijn wij graag open over de kwaliteit van zorg. Daarom openen wij in de week van 3 jul... Lees verder >

Alle nieuwsitems

Wereld Alzheimer Dag en Omring

24 sep

Op vrijdag 21 september 2012 was het Wereld Alzheimer Dag. Omring doet aan diverse activiteiten mee in de regio om extra aandacht te vragen voor dementie.

Bijzonder Alzheimer Café in Overvest

Op 25 september organiseert Alzheimer Café Enkhuizen in samenwerking met Omringlocatie Overvest een bijzondere avond met een optreden. Ook andere locaties van Omring organiseren regelmatig in samenwerking met Alzheimer Nederland een Alzheimercafé. Het Alzheimer Café is een maandelijkse informele bijeenkomst voor mensen met dementie, hun naasten en belangstellenden. Zij delen ideeën, informatie en ervaringen met elkaar uit.

Goede Maatjes

Omring doet via het Platform Dementie Noord-Holland Noord mee aan het project Goede Maatjes. De ondersteuning van mensen met dementie thuis door vrijwilligers zal in de toekomst steeds belangrijker worden. In het project trekt een groot aantal vrijwilligersorganisaties samen op in de werving, scholing en begeleiding van vrijwilligers. Hiermee willen zij meer mensen interesseren om maatje te worden van iemand met dementie en ervoor zorgen dat dat letterlijk en figuurlijk 'goede maatjes' zijn: vrijwilligers die weten hoe ze om moeten gaan met iemand met dementie en die goed worden begeleid.

Advies en zorg voor mensen met dementie

Als mensen vermoeden dat hun partner of familielid een vorm van dementie heeft, kan onze wijkverpleegkundige adviseren. Ook heeft Omring speciale dementieteams in de thuiszorg. Deze teams zetten zich in voor de dagelijkse verzorging van thuiswonende mensen met dementie en bieden hen structuur. Onze medewerkers werken hierbij nauw samen met Geriant. Als zorg thuis niet meer mogelijk is, kunnen mensen terecht op diverse locaties van Omring voor kleinschalige zorg. Zij wonen zoals thuis, in een warme en vertrouwde omgeving met zorg, begeleiding en behandeling. Onze medewerkers zoeken samen met de bewoners naar dingen die zij nog zelf kunnen en willen doen. Iedere bewoner heeft een eigen kamer en deelt met een kleine groep een woonkamer en keuken.

Contact met Omring

Vragen aan Omring 088 – 206 89 10 service@omring.nl

Omring in mijn buurt Voer uw postcode in en vind onze zorg en diensten in uw buurt.

24 uur per dag / 7 dagen per week 088 - 206 89 10