Geen verplichte hulp door familie bij Omring
Geen verplichte hulp door familie bij Omring
Geen verplichte hulp door familie bij Omring

Een groeiende groep mantelzorgers zet zich vrijwillig in bij Omring. Dat is de reden dat het voor onze organisatie niet nodig zal zijn om familie te verplichten betrokken te blijven bij hun naaste.

Omring > Geen verplichte hulp door familie bij Omring
Laatst geplaatste items

De Zorgcirkel en Omring werken samen in GRZPLUS GRZPLUS is het samenwerkingsverband van De Zorgcirkel en Omring op het gebied van geriatrische re... Lees verder >


Nieuw woonzorgcomplex helpt mensen met zware zorgvraag zolang mogelijk hun eigen leven voort te zetten Op 15 februari ondertekenden woningstichting Het Grootslag en Omring de samenwerkingsovereenkomst... Lees verder >


Baanbrekende samenwerking Omring / VGZ Zorgorganisatie Omring en Coöperatie VGZ, waar Univé Zorg een onderdeel van is, gaan een meerjari... Lees verder >

Alle nieuwsitems

Geen verplichte hulp door familie bij Omring

04 sep

Een groeiende groep mantelzorgers zet zich vrijwillig in bij Omring. Dat is de reden dat het voor onze organisatie niet nodig zal zijn om familie te verplichten betrokken te blijven bij hun naaste.

Zorgaanbieder Vierstroom verplicht wel

Onlangs heeft zorgaanbieder Vierstroom uit Gouda als eerste zorginstelling in Nederland aangekondigd familie van bewoners wél te verplichten om mee te werken. Vierstroom neemt deze maatregel om de zorg op peil te houden nu steeds meer ouderen hulp nodig hebben en er steeds minder personeel is.

Publieke discussie

Het experiment van Vierstroom is belangrijk voor de publieke discussie. Onder andere vanuit de Wet Maatschappelijk Ondersteuning (WMO) wordt er steeds meer een beroep gedaan op de eigen verantwoordelijkheid van burgers om zoveel mogelijk voor elkaar te zorgen. Het is noodzakelijk om de zorg te versterken omdat de vergrijzing toeneemt en daarmee de zorgvraag groter wordt.

Omring heeft ruim 2000 vrijwilligers

De cliënten van Omring hebben baat bij de groeiende groep mantelzorgers. Veel familieleden zetten zich al in bij Omring. Op de diverse woonzorglocaties zijn ruim 2000 vrijwilligers actief.

De visie van Omring op informele zorg

Bij Omring zullen familieleden dus niet verplicht gesteld worden mee te werken. Wel is Omring bezig met de ontwikkeling van een visie op informele zorg. Dit doen we samen met vertegenwoordigers van de centrale cliëntenraad, medewerkers en management van Omring. Binnen deze visie staan het onderhouden van de eigen sociale relaties door cliënten, de actieve inzet van familie en vrijwilligers en het samenspel tussen de diverse soorten zorg centraal. Om deze visie concreet te maken, toont Omring aan dat zij gastvrij is: mantelzorgers zijn altijd welkom, gewenst en thuis. Zij hebben een duidelijk aanspreekpunt en het is duidelijk wie waarvoor verantwoordelijk is.

Contact met Omring

Vragen aan Omring 088 – 206 89 10 service@omring.nl

Omring in mijn buurt Voer uw postcode in en vind onze zorg en diensten in uw buurt.

24 uur per dag / 7 dagen per week 088 - 206 89 10