Aanpak medicatieveiligheid voorbeeld voor andere zorgorganisaties
Aanpak medicatieveiligheid voorbeeld voor andere zorgorganisaties
Aanpak medicatieveiligheid voorbeeld voor andere zorgorganisaties
Omring > Aanpak medicatieveiligheid voorbeeld voor andere zorgorganisaties
Laatst geplaatste items

De Zorgcirkel en Omring werken samen in GRZPLUS GRZPLUS is het samenwerkingsverband van De Zorgcirkel en Omring op het gebied van geriatrische re... Lees verder >


Nieuw woonzorgcomplex helpt mensen met zware zorgvraag zolang mogelijk hun eigen leven voort te zetten Op 15 februari ondertekenden woningstichting Het Grootslag en Omring de samenwerkingsovereenkomst... Lees verder >


Baanbrekende samenwerking Omring / VGZ Zorgorganisatie Omring en Coöperatie VGZ, waar Univé Zorg een onderdeel van is, gaan een meerjari... Lees verder >

Alle nieuwsitems

Aanpak medicatieveiligheid voorbeeld voor andere zorgorganisaties

28 mrt

De Inspectie voor de Gezondheidszorg noemt de aanpak van Omring Thuiszorg ten aanzien van medicatieveiligheid een voorbeeld voor andere zorgorganisaties.

De Inspectie voor de Gezondheidszorg noemt de aanpak van Omring Thuiszorg ten aanzien van medicatieveiligheid een voorbeeld voor andere zorgorganisaties. Deze uitspraak deed de Inspectie naar aanleiding van een toezichtstraject Medicatieveiligheid in 2010. De inspectie heeft ons laten weten*:

‘Omring is op zeer gemotiveerde en gedreven wijze aan de slag gegaan om de inspectie te overtuigen van dat medicatieveiligheid voortdurend een hoge prioriteit heeft. De wijze waarop de uitvoering van het plan van aanpak gestalte heeft gekregen is dat ook een compliment waard van de inspectie en kan als voorbeeld dienen voor veel andere instellingen. Om deze verbeterslag te bereiken was niet alleen inbreng nodig van uit de Omring maar ook heeft Omring de regionale (apotheekhoudende) huisartsen en apothekers in deze korte periode weten te binden en zijn samenwerkingsafspraken tot stand gekomen. Door de goede keuze om het specialistenteam (de gespecialiseerd verpleegkundigen) bij de verbeterslag te betrekken is er sprake van een regionale omslag in de aanpak van medicatieveiligheid’.

* bron: follow up rapport medicatieveiligheid van de Inspectie

Wat maakt onze aanpak van medicatieveiligheid uniek in Nederland?

  • De fotocheck per PDA (mobiele telefoon) bij infusiecontrole. Dit betekent dat een tweede bevoegde en bekwame verpleegkundige middels de PDA de foto's van de controlemomenten controleert bij infusie- en spuitenpompen. Deze foto's zijn door haar collega (een bevoegde en bekwame verpleegkundige die bij de cliënt aanwezig is om bijvoorbeeld een pomp te verwisselen bij een cliënt thuis) gemaakt. Na akkoord van de collega die de foto's heeft beoordeeld en de bevestiging per sms, wordt de pomp verwisseld.
  • De spoedopdracht tot het wijzigen van medicatie per sms, waarna de opdracht door de huisarts binnen 24 uur schriftelijk wordt bevestigd. Dit komt met name in de nacht voor.
  • De volgordelijke controle van medicatie die niet gebaxterd kan worden. Bijvoorbeeld het verwisselen van pleisters in de thuiszorg, zoals de excelonpleister. De medewerker die de pleister komt plakken, legt op dit zorgmoment gelijk de pleister voor het volgende zorgmoment klaar. Ze controleert deze pleister aan de hand van de medicatieopdracht. Ze noteert op de pleister de datum en tijdstip van toedienen. Ze tekent de controle af op de medicijnlijst. De medewerker die het volgende zorgmoment de pleister komt plakken, plakt zo altijd een pleister die al gecontroleerd is door de collega die het zorgmoment ervoor deze pleister heeft klaargelegd en getekend heeft voor controle.

Andere acties die we hebben ondernomen zijn:

  • In de communicatie met de cliënt geven we duidelijk aan dat zelfzorgmedicatie de verantwoordelijkheid van de cliënt is. De cliënt stimuleren we een medicijnpaspoort aan te schaffen.
  • We hebben 2 coördinatoren farmaceutische zorg (wijkverpleegkundigen) aangewezen die de zorgteams helpen bij medicatieveiligheid.
  •  Met alle huisartsen hebben we een raamovereenkomst over risicovolle en voorbehouden handelingen afgesloten.

Contact met Omring

Vragen aan Omring 088 – 206 89 10 service@omring.nl

Omring in mijn buurt Voer uw postcode in en vind onze zorg en diensten in uw buurt.

24 uur per dag / 7 dagen per week 088 - 206 89 10