Reactie Omring op artikel Elsevier
Reactie Omring op artikel Elsevier
Reactie Omring op artikel Elsevier
Omring > Reactie Omring op artikel Elsevier
Laatst geplaatste items

De Zorgcirkel en Omring werken samen in GRZPLUS GRZPLUS is het samenwerkingsverband van De Zorgcirkel en Omring op het gebied van geriatrische re... Lees verder >


Nieuw woonzorgcomplex helpt mensen met zware zorgvraag zolang mogelijk hun eigen leven voort te zetten Op 15 februari ondertekenden woningstichting Het Grootslag en Omring de samenwerkingsovereenkomst... Lees verder >


Baanbrekende samenwerking Omring / VGZ Zorgorganisatie Omring en Coöperatie VGZ, waar Univé Zorg een onderdeel van is, gaan een meerjari... Lees verder >

Alle nieuwsitems

Reactie Omring op artikel Elsevier

07 dec

Op zaterdag 3 december publiceerde tijdschrift Elsevier een artikel over de kwaliteit van de verpleeg- en verzorgingshuizen en de thuiszorg in Nederland.

De organisaties zijn op vier hoofdpunten beoordeeld:

  • Kwaliteit van leven
  • Kwaliteit van de zorgverleners
  • Kwaliteit van de zorgorganisatie
  • Zorginhoudelijke kwaliteit en veiligheid

Resultaten

Binnen Omring scoort Rigtershof (Grootebroek) zeer goed en staat bij de 20 locaties die ten opzichte van het landelijk gemiddelde het beste scoren. Een mooi resultaat. De resultaten van de Berkenhof (Berkhout) zijn ook zeer positief te noemen, zij scoren op 3 onderdelen hoger dan landelijk gemiddeld. Almere (Opperdoes) heeft een score ruim boven het landelijk gemiddelde op het terrein van de kwaliteit van de zorgverleners. En ook op het gebied van kwaliteit van leven scoort Almere bovengemiddeld.
Verpleeghuis Texel, de Gollards (ook Texel), Sint Jozef (Wervershoof) en Sweelinckhof (Wognum) scoren op minimaal twee onderdelen meer dan gemiddeld. De overige locaties scoren op bijna alle onderdelen even hoog als het landelijk gemiddelde.
De thuiszorg scoort op bijna alle onderdelen even hoog als het landelijk gemiddelde.

Kanttekening bij onderzoek Elsevier

Wel zetten wij een kanttekening bij het artikel van Elsevier. Wij zijn blij met de overwegend positieve resultaten, maar we voelen ons geen winnaar. Het is namelijk geen wedstrijd.

Daarnaast heeft Elsevier de ervaringen van de cliënten en de zorginhoudelijke indicatoren op een eigen manier gehanteerd om de scores uit de landelijke database van kwaliteitsgegevens vergelijkbaar te maken. Hierdoor komen de resultaten niet geheel overeen met de resultaten uit het recente en onafhankelijke clienttevredenheidsonderzoek dat Omring heeft laten uitvoeren. Hierdoor is bijvoorbeeld het totaal resultaat voor een aantal verpleeghuizen mogelijk minder positief.

En hoewel niet alle zorginhoudelijke indicatoren zijn meegenomen is het hierbij belangrijk op te merken dat Actiz (brancheorganisatie) in 2011 besloten heeft de zorginhoudelijke gegevens voorlopig niet openbaar te maken, omdat er twijfel bestaat over de manier waarop deze gegevens zijn gemeten. Deze gegevens zijn in het onderzoek van Elsevier voor een deel nog wel meegenomen.

Ook zijn diverse woonzorgcentra van Omring niet meegenomen in het onderzoek van Elsevier. Dat is jammer, want uit het recente clienttevredenheidsonderzoek blijken ook zij goed te scoren.

Contact met Omring

Vragen aan Omring 088 – 206 89 10 service@omring.nl

Omring in mijn buurt Voer uw postcode in en vind onze zorg en diensten in uw buurt.

24 uur per dag / 7 dagen per week 088 - 206 89 10